ויקיסוגיה:הסכמות והמלצות

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


הרב אוירבך והרב גולדברג.jpg

הסכמת הגאון ר' מרדכי אויערבאך שליט"א, רב קהילת 'אביר יעקב' תל אביב

בא אלי הר"ר .... שיחי', והראה לי את עבודת הקודש אשר הוא עוסק בזה זמן רב,
והמטרה היא להגדיל תורה ולהאדירה, ולפתוח שערי תורה גם לאלה שאין להם גישה ישירה לנושאים התורניים המגוונים (אשר בשם ויקיסוגיה יכונה).

לפי השערתי יהיה בזה תועלת לרבים וכפי שהנני מכירו אין לו שום כוונות צדדיות אלא אך ורק להרחיב גבולות הקדושה.

לכן הנני מברכו שיהיה ה' עמו, ורבים ישוטטו בו ותרבה הדעת.


הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה,
מרדכי אויערבאך באאמו"ר הגרש"ז זצללה"ה, תל אביב.
חודש זיו תשע"ז.


הסכמת הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א

הנני בזה מצטרף לדעת גיסי הגאון ר' מרדכי אויערבאך שליט"א,
אשר כתב שבחו של הר"ר.... שליט"א שעלה בדעתו רעיון איך להרביץ תורה, וכוונתו היא רק להרחיב לימוד התורה וקדושתה,
והנני מצטרף לברכתו שהקב"ה יצליח בידו, ושכרו הרבה מן השמים .

זלמן נחמיה גולדברג.

הרב מאזוז.jpeg


הסכמת הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א ראש מוסדות ישיבת 'כסא רחמים'

בס"ד, בני ברק יום ל"ו למטמוני"ם, התשע"ז.

ראיתי דוגמה מהתכנית החדשה "ויקי סוגיא" (על משקל ויקיפדיה)
אשר כוננו ידי הרה"ג ר' ... שליט"א,
למצוא כל סוגיא בש"ס במקומה עם כל מה שנכתב עליה מראשונים ואחרונים,
והסכימו על זה גאוני עולם מחכמי הדור, ואף ידי תכון עמם.

וכדאי לעוזרו ולסעדו ולתמוך בידו להוסיף עוד ועוד מקורות, וגם לעזור מבחינה כספית.

ולכל בני ישראל יהיה אור (בגימטריא "ויקי סוגיא" עם הכולל) במושבותם.

בברכה רבה,
נאמ"ן ס"ט.