תבנית:תרשים בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 
 
 
 
 
משנה: בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבא: דווקא שעתיד לחזור למקומו בלילי י"ד, אבל אם אינו עתיד לחזור בלילי י"ד קורא עמהן
 
"על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות", משמע אפילו רק יושבים שם לזמן ולא גרים שם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבא מדבר על הרישא בלבד, בן עיר שהלך לכרך שאם עתיד הוא לחזור לעירו בליל י"ד קורא כמקומו, ואם עתיד לחזור אחרי ליל י"ד קורא כאנשי הכרך בט"ו
 
 
 
 
רבא דיבר על הסיפא בלבד, בן כרך שהלך לעיר, שאם עתיד הוא לחזור לכרך בליל י"ד לפני השחר, קורא כאנשי העיר שהוא שם, אך אם עתיד לחזור אחרי ליל י"ד, יש לו להמתין ולקרוא כמקומו בכרך
 
 
 
 
רבא דיבר על הרישא והסיפא יחד, בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, שבכל מקרה דינו נקבע בליל י"ד לפי אותו המקום שבו הוא שוהה בזמן זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לא נמצא מפורש בראשונים, אך ייתכן שזו כוונת הרי"ף והרמב"ם, וקצת משמע שהבין כן בדעתם הכפתור ופרח
 
 
 
 
זוהי שיטת רש"י ורוב הראשונים (רשב"א, ר"ן, ריטב"א, מאירי ועוד)
 
 
 
 
כן כתב להדיא הרא"ש, וכן היא דעת הראב"ד בהשגות על בעל המאור