תבנית:תרשים/תיעוד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תבנית זו משמשת לבניית תרשים זרימה המבוסס על תחביר המזכיר אמנות ASCII. התרשים מוצג כטבלת HTML המשתמשת בעיצובי CSS. ניתן להשתמש ולהיעזר בקודי ויקי בטקסט לצורך יצירת קישורים פנימיים.

הנחיות[עריכת קוד מקור]

יש לפתוח את הסכימה עם התבנית {{תרשים/התחלה}}
ולסגור אותה עם התבנית {{תרשים/סוף}}.

בין שתי תבניות אלו יש להשתמש בתבנית {{תרשים}}
כאשר לסירוגין בשורה אחת יש לכתוב את השמות של תיבות הטקסט והכיתוב שלהן
ובשורה השנייה יש לכתוב את תווי הבקרה של המרצפות, שיוצרות חיבורים בין תיבות הטקסט.

תיבות טקסט[עריכת קוד מקור]

באופן בסיסי הטקסט שבתבנית מתחלק לשמות של תיבות טקסט ולכיתוב שבתוכן.
השם הוא השם הפנימי (והבלתי נראה) של תיבת הטקסט, והוא העוגן למיקום שבו תופיע תיבת הטקסט במסך. ואילו הכיתוב הוא התוכן שיופיע בתוך תיבת הטקסט, שהוא גמיש מאוד ויכול להכיל תכנים מגוונים.

הצורה הבסיסית של הכתיבה היא:

שם תיבת טקסט| שם תיבת טקסט=כיתוב פנימי של תיבת הטקסט.

למשל בדוגמה הבאה:

{{תרשים| | | | משנה | | | |משנה=בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר אם עתיד לחזור למקומו קורא כמקומו ואם לאו קורא עמהן}}

שם תיבת הטקסט בדוגמה זו הוא המילה "משנה", ואילו המילים "בן עיר שהלך לכרך..." הן הכיתוב שיופיע בתוך תיבת הטקסט.

הקו הניצב ("|") מבטא עמודה נוספת בתוך התרשים.

יש לוודא כי שם תיבת הטקסט יהיה זהה בשתי הפעמים בהן הוא נכתב.

ההבדל בין שם לכיתוב[עריכת קוד מקור]

כאשר התוכנה מזהה סתם תו היא "יודעת" שמדובר או בתו בקרה או בשם של תיבת טקסט. כאשר היא מזהה את סימן השוויון ("=") היא "יודעת" שמדובר בכיתוב בלבד.

במקרה שהוקלד בתבנית שם ללא כיתוב זהה לו, יופיעו התווים של השם כאשר הם מוקפים בסוגריים מסולסלות {{{שם}}} במיקום שסומן. במקרה שהוקלד בתבנית כיתוב ללא שם, לא יופיע דבר במסך.

בחלק של הכיתוב, ניתן להוסיף תווי ויקי רגילים כמו הדגשה, קו תחתי, טקסט מוגדל, טקסט עילי, ואף לשלב תבניות אחרות.

דוגמה[עריכת קוד מקור]

הקוד הבא:

{{תרשים/התחלה}}
{{תרשים| | תנא קמא |~|ד|~| ר' יהודה | ר' יהודה='''ר' יהודה:''' מותר לטלטל בתנאי שראויים לעשות מעין מלאכתן|תנא קמא = '''תנא קמא:''' מותר לטלטל אם ראויים למלאכה כלשהי}}
{{תרשים| | | | | |!}}
{{תרשים| | | | | שאלת הגמרא|  שאלת הגמרא=האם מדובר שנשברו בשבת או שנשברו לפני שבת?}}
{{תרשים| |.|-|-|-|^|-|-|-|-|,| | }}
{{תרשים| לישנא קמא |~| קושית הגמרא | | | | לישנא בתרא | | | | לישנא קמא='''לישנא קמא:''' מחלוקת בנשברו בערב שבת, אבל נשברו בשבת לכו"ע מותר לטלטל אם עושים מלאכה כלשהי|קושית הגמרא='''דחיית הגמרא:''' מפורש בברייתא שאסור להסיק ביום טוב בשברי כלים שנשברו בשבת|לישנא בתרא='''לישנא בתרא:''' מחלוקת בנשברו בשבת, אבל אם נשברו בערב שבת לכו"ע מותר לטלטלן}}
{{תרשים/סוף}}

יוצר את התרשים הבא:

 
תנא קמא: מותר לטלטל אם ראויים למלאכה כלשהי
 
 
 
ר' יהודה: מותר לטלטל בתנאי שראויים לעשות מעין מלאכתן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
האם מדובר שנשברו בשבת או שנשברו לפני שבת?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לישנא קמא: מחלוקת בנשברו בערב שבת, אבל נשברו בשבת לכו"ע מותר לטלטל אם עושים מלאכה כלשהי
 
דחיית הגמרא: מפורש בברייתא שאסור להסיק ביום טוב בשברי כלים שנשברו בשבת
 
 
 
לישנא בתרא: מחלוקת בנשברו בשבת, אבל אם נשברו בערב שבת לכו"ע מותר לטלטלן
 
 
 
 

פרמטרים[עריכת קוד מקור]

התבנית מייצרת שורה אחת בטבלת התרשים. התבנית מקבלת עד 99 פרמטרים מספריים (ללא שם) אשר באמצעותם ניתן להגדיר כיצד תיראה השורה. כל פרמטר מייצג מרצפת או תיבת טקסט:

מרצפות הן סמלים המורכבים מקווים אנכיים ואופקיים. כל מרצפת מיוצגת על ידי תו יחיד – אות או סימן פיסוק או מספר. מרצפת ריקה מיוצגת על ידי תו רווח יחיד. להלן רשימת המרצפות והתווים אשר מייצגים אותן:

קווים מוצקים:
.
 
 
 
  ז
 
 
 
  ,
 
 
 
 
 
)
 
 
 
  +
 
 
 
 
  (
 
 
 
 
'
 
 
 
  ^
 
 
 
  `
 
 
 
 
-
 
 
  !
 
 
 
 
 
קווים מקווקווים:
7
 
 
 
  ה
 
 
 
  ק
 
 
 
 
ג
 
 
 
  %
 
 
 
 
  ץ
 
 
 
 
/
 
 
 
  צ
 
 
 
  \
 
 
 
 
~
 
 
  :
 
 
 
 
 
קווים מעורבים 1:
r
 
  ד
 
 
 
  n
 
 
]
 
 
 
  #
 
 
 
 
  [
 
 
 
 
j
 
  ו
 
 
 
  c
 
 
~
 
 
  !
 
 
 
 
 
קווים מעורבים 2:
q
 
  u
 
  p
 
 
}
 
 
 
  *
 
 
 
 
  {
 
 
 
 
d
 
  t
 
  b
 
 
-
 
 
  :
 
 
 
 
 
שונות:
  T
 
 
G
 
  X
 
  K
 
  k
 
 
  U
 
 


הערות
  • המרצפות המסומנות באדום טרם יובאו לתבנית.
  • המרצפות המסומנות באפור הן כפילויות, והן נמצאות היכן שהן נמצאות רק למטרות פריסה תקינה.

תיבות טקסט יכולות לכלול קוד ויקי. התוכן של תיבות הטקסט נוצר באמצעות פרמטרים שמיים, בנוסף לפרמטר המגדיר את מיקום תיבת הטקסט. אורכה של כל תיבת טקסט – שלוש מרצפות, ולה בדרך כלל גבול שחור ברוחב של 2 פיקסלים. שמה של תיבת הטקסט יכול לכלול כל תו, אך רצוי להימנע משמות בעלי תו יחיד כדי למנוע התנגשות או בלבול עם התווים המייצגים מרצפות.

עיצוב[עריכת קוד מקור]

ניתן לשלוט בעיצוב תיבות הטקסט באמצעות המאפיינים גבול ועיצוב. הראשון קובע את רוחב הגבול בפיקסלים, ואילו האחר משמש להוספת עיצוב מיוחד באמצעות CSS. למשל, הקוד הבא:

גבול[עריכת קוד מקור]

{{תרשים/התחלה}}
{{תרשים|גבול=0|עיצוב=background:#dfd;| | אחת |ד| שתיים | |אחת=תיבה 1|שתיים=תיבה 2}}
{{תרשים|גבול=0|עיצוב=background:#dfd;| | |.|-|^|-|,| | }}
{{תרשים|גבול=0|עיצוב=background:#dfd;| | אחת | | שתיים | |אחת=תיבה 3|שתיים=תיבה 4}}
{{תרשים/סוף}}

ייצר את התרשים הבא:

 
תיבה 1
 
תיבה 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תיבה 3
 
תיבה 4
 

עיצוב[עריכת קוד מקור]

ניתן גם להוסיף עיצוב ספציפי לכל תיבת טקסט.

יש להתייחס לשם תיבת הטקסט באופן הבא:

|עיצוב_<<שם שדה>>=נוסחת עיצוב;

למשל:

{{תרשים/התחלה}}
{{תרשים| | | | |לבן| | | | |לבן=תיבה לבנה}}
{{תרשים| |.|-|-|`|!|'|-|-|,| }}
{{תרשים|אדום  |~|ירוק|~|כחול |אדום=תיבה אדומה|ירוק=תיבה ירוקה|כחול=תיבה כחולה
|עיצוב_אדום=background-color: #faa; border: 5px solid blue;
|עיצוב_ירוק=background-color: #afa;
|עיצוב_כחול=background-color: #aaf;
}}
{{תרשים/סוף}}

היוצר את התרשים הבא:

 
 
 
 
תיבה לבנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תיבה אדומה
 
תיבה ירוקה
 
תיבה כחולה
 
 

שימו לב: כאשר מבקשים להוסיף עיצוב לתיבות ספציפיות, יש לוודא ששמות התיבות מיושרות לימין (כלומר, שאין רווח מימין לשם, למשל: "|אדום  |" ולא "| אדום |"), אחרת התבנית תחפש פרמטר עיצוב המתחיל ברווח.

גם בתבנית {{תרשים/התחלה}} ניתן להוסיף עיצוב CSS באמצעות הפרמטר השמי עיצוב. עיצוב זה משפיע על הטבלה כולה.

קישורים ותמונות[עריכת קוד מקור]

ניתן להוסיף קישורי ויקי בתרשים. את הקישורים יש לרשום בחלק השני לאחר סימן השוויון ("="). לדוגמה: מנוע=[[מנוע]]. (זהו החלק בו ניתן להוסיף עיצובי ויקי, כמו הדגשה, קו תחתי וכדומה).

כמו כן, ניתן להוסיף תמונות. את התמונה יש להוסיף בחלק השני.

{{תרשים/התחלה}}
{{תרשים| | | | | | | | מנוע |מנוע= '''מנוע''' [[מכונה]] הממירה [[אנרגיה]] ל[[עבודה (פיזיקה)|עבודה מכנית]]. [[תמונה:SWassermotor.png|80px]]}}
{{תרשים| | | | | | | |.|-|^|-|-|-|-|-|,| | }}
{{תרשים| | | | | | | מנוע חום| | | | | |מנוע חשמלי| |מנוע חום= [[מנוע חום]] {{ש}} ממיר מ[[אנרגיה תרמית]] |מנוע חשמלי=[[מנוע חשמלי]] ממיר  מ[[אנרגיה חשמלית]] [[תמונה:Motors01CJC.jpg|50px]] }}
{{תרשים| | |.|-|-|-|-|+|-|-|-|,| | | |!| }}
{{תרשים| | מנוע רקטי| | | טורבינת גז | |מנוע בוכנה | | מקדחה| | | מנוע בוכנה =[[מנוע בוכנה]] [[תמונה:Volkswagen W16.jpg|50px]] | טורבינת גז=[[טורבינת גז]] [[תמונה:J85 ge 17a turbojet engine.jpg|50px]]|מנוע רקטי=[[מנוע רקטי]]|מקדחה=[[מקדחה]]}}
{{תרשים| | |!| | | |!| | |.|-|^|-|-|-|,| }}
{{תרשים| | מעבורת חלל| | מנוע סילון | |מנוע ארבע פעימות | | |מנוע שתי פעימות | מנוע שתי פעימות=[[מחזור שתי פעימות|מנוע שתי פעימות]]|מנוע ארבע פעימות=[[מחזור ארבע פעימות|מנוע ארבע פעימות]]|מנוע סילון=[[מנוע סילון]] [[תמונה:Iwtschenko AI-25 1.jpg|50px]] |מעבורת חלל=[[מעבורת חלל]][[תמונה:Atlantis taking off on STS-27.jpg|50px]] }}
{{תרשים| | | | | | |!| | |.|-|^|-|,| | |'|,| }}
{{תרשים| | | | |מטוס קרב| | מכונית| | כלי טיס| |מכסחת דשא |מכונית=[[מכונית]] |מכסחת דשא=[[מכסחת דשא]] [[תמונה:Electric mower underside.jpg|50px]] | כלי טיס=[[כלי טיס]]|מטוס קרב=[[מטוס קרב]] {{ש}}[[תמונה:F-15, 71st Fighter Squadron, in flight.JPG|50px]] }}
{{תרשים/סוף}}

נותן את התרשים הבא:

 
 
 
 
 
 
 
מנוע מכונה הממירה אנרגיה לעבודה מכנית. SWassermotor.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנוע חום
ממיר מאנרגיה תרמית
 
 
 
 
 
מנוע חשמלי ממיר מאנרגיה חשמלית Motors01CJC.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנוע רקטי
 
 
טורבינת גז J85 ge 17a turbojet engine.jpg
 
מנוע בוכנה Volkswagen W16.jpg
 
מקדחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מעבורת חללAtlantis taking off on STS-27.jpg
 
מנוע סילון Iwtschenko AI-25 1.jpg
 
מנוע ארבע פעימות
 
 
מנוע שתי פעימות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מטוס קרב
F-15, 71st Fighter Squadron, in flight.JPG
 
מכונית
 
כלי טיס
 
מכסחת דשא Electric mower underside.jpg

קווים מנחים נוספים[עריכת קוד מקור]

את כתיבת קוד התרשים יש לעשות בתבנית מאחר שמדובר בטקסט מתקדם שלא כדאי שיופיע בסוגיות עצמם. לשם כך יש ליצור תבנית חדשה, בדרך כלל בשם הבא: "[[תבנית:תרשים <שם הסוגיה>]]". יש לצרף תבנית זו לקטגוריה:תבניות תרשימים.