הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


תבנית:רמבם

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תבנית זו מיועדת בשביל להכניס מקורות בתוך דפי סוגיות שיפנו אוטומטית לדף הרלוונטי במשנה תורה באתר hebrewbooks.

תחביר התבנית[עריכת קוד מקור]

{{רמבם | ספר (מתוך הרשימה למטה, יש לשים לב לדיוק בשם) | פרק (באותיות, אופציונלי) | הלכה (באותיות, אופציונלי) | מה שרוצים שיכתב בקישור | בכותרת = האם הקישור מיועד לכותרת, ולא להכניס את הקישור בקטן לתוך סוגריים }}

כשמשתמשים בתבנית בשביל להכניס מקור בתוך רשימת המקורות או שמכל סיבה לא רוצים שהמקור יכתב בקטן ובסוגריים משתמשים בפרמטר בכותרת=כן

דוגמאות לשימוש בתבנית[עריכת קוד מקור]

קוד ויקי תוצאה
דוגמה לקישור שמכיל גם פרק וגם הלכה {{רמבם|שמיטה ויובל|ד|ה|שמיטה ויובל ד' ה'}} דוגמה לקישור שמכיל גם הלכה וגם פרק (שמיטה ויובל ד' ה')
דוגמה לקישור שמכיל פרק, אבל לא הלכה (מפנה להלכה א') {{רמבם|שמיטה ויובל|ד|שמיטה ויובל ד'}} דוגמה לקישור שמכיל פרק, אבל לא הלכה (מפנה להלכה א') (שמיטה ויובל ד')
דוגמה לקישור שמכיל רק שם ספר, לא הלכה ולא פרק (מפנה לפרק א' הלכה א') {{רמבם|שמיטה ויובל|שמיטה ויובל}} דוגמה לקישור שמכיל רק שם ספר, לא הלכה ולא פרק (מפנה לפרק א' הלכה א') (שמיטה ויובל)
{{רמבם|שמיטה ויובל|א|ב|שמיטה ויובל|בכותרת=כן}} שמיטה ויובל

תבנית להכנסת מקורות של רמבם לתוך סוגיות בקלות

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
ספר1

אין תיאור

מחרוזתדרוש
פרק2

אין תיאור

מחרוזתדרוש
הלכה3

אין תיאור

מחרוזתדרוש
הטקסט של הקישור4

אין תיאור

מחרוזתדרוש
בכותרתבכותרת

יש לציין "כן" אם כל הערך לא אמור להיות קטן ובתוך סוגריים

בלתי־ידועלא דרוש

רשימת הספרים ברמב"ם[עריכת קוד מקור]

שים לב שכשאתה לוקח מפה שם של הלכות, יש לדייק בו לחלוטין כי אחרת התבנית לא תעבור.

מספר ספר ספר מספר הלכה הלכה
1 המדע 1 יסודי התורה
1 המדע 2 דעות
1 המדע 3 תלמוד תורה
1 המדע 4 עבודת כוכבים וחקותיהם
1 המדע 5 תשובה
2 אהבה 6 קריאת שמע
2 אהבה 7 תפלה וברכת כהנים
2 אהבה 8 תפילין ומזוזה וספר תורה
2 אהבה 9 ציצית
2 אהבה 10 ברכות
2 אהבה 11 מילה
3 זמנים 12 שבת
3 זמנים 13 עירובין
3 זמנים 14 שביתת עשור
3 זמנים 15 שביתת יום טוב
3 זמנים 16 חמץ ומצה
3 זמנים 17 שופר וסוכה ולולב
3 זמנים 18 שקלים
3 זמנים 19 קדוש החדש
3 זמנים 20 תעניות
3 זמנים 21 מגילה וחנוכה
4 נשים 22 אישות
4 נשים 23 גירושין
4 נשים 24 יבום וחליצה
4 נשים 25 נערה בתולה
4 נשים 26 סוטה
5 קדושה 27 איסורי ביאה
5 קדושה 28 מאכלות אסורות
5 קדושה 29 שחיטה
6 הפלאה 30 שבועות
6 הפלאה 31 נדרים
6 הפלאה 32 נזירות
6 הפלאה 33 ערכין וחרמין
7 זרעים 34 כלאים
7 זרעים 35 מתנות עניים
7 זרעים 36 תרומות
7 זרעים 37 מעשר
7 זרעים 38 מעשר שני ונטע רבעי
7 זרעים 39 בכורים
7 זרעים 40 שמיטה ויובל
8 עבודה 41 בית הבחירה
8 עבודה 42 כלי המקדש והעובדים בו
8 עבודה 43 ביאת המקדש
8 עבודה 44 איסורי מזבח
8 עבודה 45 מעשה הקרבנות
8 עבודה 46 תמידין ומוספין
8 עבודה 47 פסולי המוקדשין
8 עבודה 48 עבודת יום הכפורים
8 עבודה 49 מעילה
9 הקרבנות 50 קרבן פסח
9 הקרבנות 51 חגיגה
9 הקרבנות 52 בכורות
9 הקרבנות 53 שגגות
9 הקרבנות 54 מחוסרי כפרה
9 הקרבנות 55 תמורה
10 טהרה 56 טומאת מת
10 טהרה 57 פרה אדומה
10 טהרה 58 טומאת צרעת
10 טהרה 59 מטמאי משכב ומושב
10 טהרה 60 שאר אבות הטומאות
10 טהרה 61 טומאת אוכלין
10 טהרה 62 כלים
10 טהרה 63 מקואות
11 נזיקין 64 נזקי ממון
11 נזיקין 65 גניבה
11 נזיקין 66 גזילה ואבידה
11 נזיקין 67 חובל ומזיק
11 נזיקין 68 רוצח ושמירת נפש
12 קנין 69 מכירה
12 קנין 70 זכיה ומתנה
12 קנין 71 שכנים
12 קנין 72 שלוחין ושותפין
12 קנין 73 עבדים
13 משפטים 74 שכירות
13 משפטים 75 שאלה ופקדון
13 משפטים 76 מלוה ולוה
13 משפטים 77 טוען ונטען
13 משפטים 78 נחלות
14 שופטים 79 סנהדרין והעונשין המסורין להם
14 שופטים 80 עדות
14 שופטים 81 ממרים
14 שופטים 82 אבל
14 שופטים 83 מלכים ומלחמותיהם