הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


שיחה:ברכת הדלקת נרות שבת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זמן הברכה[עריכת קוד מקור]

הנה מבואר לדעת הרמ"א והב"ח דנשים יש להן לברך אחר ההדלקה, ושכן המנהג ע"פ מהרי"ו כמבואר בפנים. אבל יש לדון לגבי נשים המתנות שלא לקבל שבת בהדלקה, אם מברכות קודם ההדלקה או אחר כך. שהרי מצד הענין היה ראוי להם לברך קודם ההדלקה ככל הברכות כולם שמברך עובר לעשייתן, וכל המנהג שהביא מהרי"ו כתב הב"ח שהוא מפני שמקבלות שבת בהדלקה. אלא שיש לומר שלא פלוג חכמים וכיון שכן הוא המנהג, צריכות לעולם לברך אחר ההדלקה, אף כעושה תנאי.