הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


יחידה:הערה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:הערה/תיעוד

local Ref = {}

function parseRef(frame)
	local argModule = require('Module:Arguments')
	local warnings=''
	local text=''
	local refDic = {}
	local args = argModule.getArgs(frame)
	local refName = args['שם']
	local refGroup = args['קבוצה']
	local isLtr = args['שמאל']  -- remove after bot
	local isRtl = args['ימין'] -- remove after bot
	local direction = args['כיוון']
	
	 -- remove after bo
	if isLtr and isRtl then 
		warnings = '<span class="error">פרמטרים מגדירים כיווניות סותרים</span>[[קטגוריה:דפים עם שגיאות בהערה]]'
	end
	
	if direction and direction ~= 'ימין' and direction ~= 'שמאל' then
		warnings = '<span class="error">פרמטר כיוון שגוי</span>[[קטגוריה:דפים עם שגיאות בהערה]]'
	end
	if args[2] then
		warnings = '<span class="error"><sup> פרמטר שני בהערה: </sup></span>[[קטגוריה:דפים עם שגיאות בהערה]]'
	end
	
	text = args[1]
	
	if text then
		text = frame:preprocess(args[1])
	end
	if refName and #refName then refDic['name'] = refName end
	if refGroup and #refGroup then refDic['group'] = refGroup end
	if isLtr and isLtr=='כן' then refDic['dir'] = 'ltr' end  -- remove after bot
	if isRtl and isRtl=='כן' then refDic['dir'] = 'rtl' end -- remove after bot
	if direction and direction=='שמאל' then refDic['dir'] = 'ltr' end
	if direction and direction=='ימין' then refDic['dir'] = 'rtl' end

	if text and #text>0 then
		return frame:extensionTag{ name = 'ref', content=text, args = refDic } .. warnings
	else
		return frame:extensionTag{ name = 'ref', args = refDic } .. warnings
	end
end

Ref['הערה'] = parseRef
Ref['parseRef'] = parseRef
return Ref