הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


יחידה:גימטריה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

היחידה גימטריה מייצאת שתי פונקציות: "גימטריה" מתמירה מחרוזת למספר המייצג את ערך המחרוזת בגימטריה, ו"מספר לאותיות" מתמירה מספר לערכו הגימטרי.

דוגמה:

 1. {{#invoke:גימטריה|גימטריה|מטאטא חדש מנקה טוב}} => 584
 2. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|877}} => תתעז
 3. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|15}} => טו
 4. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|16}} => טז

ניתן להעביר לפונקציה מספר לאותיות פרמטר שני, בדרך כלל ' או ", (אבל אפשר להעביר מה שרוצים). אם קיים פרמטר כזה, הוא ייתווסף לפני האות האחרונה של המחרוזת המוחזרת:

 1. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|773|"}} => תשע"ג

יש לשים לב: אם הפרמטר האחרון כולל רווחים, גם אלו יתווספו למחרוזת:

 1. {{#invoke:גימטריה|מספר לאותיות|773| " }} => תשע " ג

פונקציות "הקודם" ו"הבא":

 1. {{#invoke:גימטריה|הקודם|כב}} => כא
 2. {{#invoke:גימטריה|הקודם|א}} =>
 3. {{#invoke:גימטריה|הבא|כב}} => כג
 4. {{#invoke:גימטריה|הבא|א}} => ב

פונקצית "שנה":

 1. {{#invoke:גימטריה|שנה|ה|תשעד}} => 5774
 2. {{#invoke:גימטריה|שנה|ה'|תשע"ד}} => 5774
 3. {{#invoke:גימטריה|שנה|א|א}} => 1001
 4. {{#invoke:גימטריה|שנה||תש}} => 700

local values = {
  ['א'] = 1,
  ['ב'] = 2,
  ['ג'] = 3,
  ['ד'] = 4,
  ['ה'] = 5,
  ['ו'] = 6,
  ['ז'] = 7,
  ['ח'] = 8,
  ['ט'] = 9,
  ['י'] = 10,
  ['כ'] = 20,
  ['ל'] = 30,
  ['מ'] = 40,
  ['נ'] = 50,
  ['ס'] = 60,
  ['ע'] = 70,
  ['פ'] = 80,
  ['צ'] = 90,
  ['ק'] = 100,
  ['ר'] = 200,
  ['ש'] = 300,
  ['ת'] = 400,
}

local tab = {}
for k, v in pairs( values ) do tab[v] = k end

local endet = {
  ['ך'] = 20,
  ['ם'] = 40,
  ['ן'] = 50,
  ['ף'] = 80,
  ['ץ'] = 90,
}

local gimatria = function(s)
    local sum = 0
    for l in mw.ustring.gmatch( s, "." ) do sum = sum + ( values[l] or endet[l] or 0) end
    return sum
end

local mispar_lotiot = function( num, geresh )
    local res, toadd = '', 0
    while num > 0 do
      if num >= 400 then toadd = 400
      elseif num >= 100 then toadd = num - num % 100
      elseif num >= 10 then toadd = num - num % 10
      else toadd = num end
      res = res .. tab[toadd]
      num = num - toadd 
    end
    res = mw.ustring.gsub( res, 'יה', 'טו' )
    res = mw.ustring.gsub( res, 'יו', 'טז' )
    res = mw.ustring.gsub( res, '(.)(.)$', '%1' .. (geresh or '') .. '%2' )
    return res
end

local haba = function(s)
  return mispar_lotiot(gimatria(s)+1, '')
end

local haqodem = function(s)
  return mispar_lotiot(gimatria(s)-1, '')
end

return {
  gimatria = gimatria,
  ['גימטריה'] = function( frame )
    return gimatria(frame.args[1] or '')
  end,
  
  mispar_lotiot = mispar_lotiot,
  ['מספר לאותיות'] = function( frame )
    return mispar_lotiot( (tonumber(frame.args[1]) or 0), ( frame.args[2] or '' ))
  end,
  
  haba = haba,
  ['הבא'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return haba(args[1] or '')
  end,
  
  haqodem = haqodem,
  ['הקודם'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return haqodem(args[1] or '')
  end,

  ['שנה'] = function( frame )
    local args = frame.args;
    if args[1] == nil then
      local parent = frame:getParent();
      args = parent.args;
    end
    return gimatria(args[1] or '')*1000 + gimatria(args[2] or '')
  end,
}