הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


טיוטה:נחלקה התיומת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שיטת בעל העיטור[עריכת קוד מקור]

עשרת הדיברות - הלכות לולב דף צ טור א (לערוך ולהעביר לסוגיה):

"ובעי ר"פ נחלקה התיומית מהו. מסתברא נחלקו ברוחב הלולב ולא ניטלו והתיומית היא העלה שבו מתאים השדרה. ת"ש דאמר רב מתנן אריב"ל נטלה התיומית פסול. ואעפ"י שלא נטלה שלשה העלין מראשו אלא תיומית לבדה. נטלה ה"ה כנקטם ראשו ופסול מאי לאו ה"ה לנחלקו. לא נטלה שאני דהא חסר ליה ואית דאמרו נחלקו התיומית נעשה כאילו ניטלה התיומית ופסול. והלכתא כלישנא בתרא. ובין שניטלה התיומית לבדה בין שנחלקה התיומית לבדה ברוחב שהן ב' עלין תאומים שבראש השדרה ה"ה כנקטם ראשו ופסול. אבל נסדק באורך כשר. ודייקינן מינה מדאמרינן ה"ה כמו שניטלה התיומית ש"מ ניטל עלה שאינה התיומית כשר. ורבוותאי פירשו תיומית הוא גבא דהוצא היכא דמתאים להו לשני צדדי העלה ומשוי להו שכל אחת ואחת".

שיטת רש"י[עריכת קוד מקור]

יש אומרים ששיטת רש"י בבא קמא אינה שיטתו בסוכה, עיין תרוה"ד, ערוה"ש ועוד. צריך להרחיב ולבאר בסוגיה.

שיעור נסדק[עריכת קוד מקור]

לשיטת רש"י ותוס' מהו שיעור הנסדק בשדרה שיהיה נחלקה התיומת, ראה ט"ז, אליה רבה, פרי מגדים ועוד. יש לערוך ולהכניס לסוגיה.