הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


קטגוריה:יורה דעה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · יורה דעה · >>


יורה דעה חלק ראשון • מאכלות אסורות (סימנים א'-קכ"ב):

הלכות שחיטה (א'-כ"ז) | הלכות כיסוי הדם (כ"ח) | הלכות טריפות (כ"ט-ס') | הלכות מתנות כהונה (ס"א) | הלכות אבר מן החי (ס"ב) | הלכות בשר שנתעלם מן העין (ס"ג) | הלכות חֵלֶב (ס"ד) | הלכות דם (ס"ה-ס"ח) | הלכות מליחה (ס"ט-ע"ח) | הלכות בהמות וחיות טהורות (ע"ט-פ') | הלכות דברים היוצאים מן החי (פ"א) | הלכות סימני העוף (פ"ב) | הלכות דגים (פ"ג) | הלכות תולעים (פ"ד-פ"ה) | הלכות ביצים (פ"ו) | הלכות בשר בחלב (פ"ז-צ"ז) | הלכות תערובות (צ"ח-קי"א) | הלכות מאכלי גויים (קי"ב-קכ"ב)

יורה דעה חלק שני (סימנים קכ"ג-ר"ב):

הלכות יין נסך (קכ"ג-קל"ח) | הלכות עבודה זרה (קל"ט-קנ"ח) | הלכות ריבית (קנ"ט-קע"ז) | הלכות חוקות הגוים וכישוף (קע"ח-קפ"ב) | הלכות נדה (קפ"ג-ר') | הלכות מקוואות (ר"א-ר"ב)

יורה דעה חלק שלישי (סימנים ר"ג-ת"ג):

הלכות נדרים (ר"ג-רל"ה) | הלכות שבועות (רל"ו-רל"ט) | הלכות כיבוד אב ואם (ר"מ-רמ"א) | הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם (רמ"ב) | הלכות תלמיד חכם (רמ"ג-רמ"ד) | הלכות תלמוד תורה (רמ"ה-רמ"ו) | הלכות צדקה (רמ"ז-רנ"ט) | הלכות מילה (ר"ס-רס"ו) | הלכות עבדים (רס"ז) | הלכות גרים (רס"ח-רס"ט) | הלכות ספר תורה (ע"ר-רפ"ד) | הלכות מזוזה (רפ"ה-רצ"א) | הלכות שילוח הקן (רצ"ב) | הלכות חדש (רצ"ג) | הלכות ערלה (רצ"ד) | הלכות כלאים (רצ"ה-ד"ש) | הלכות פדיון בכור (ש"ה-שכ"א) | הלכות חלה (שכ"ב-ש"ל) | הלכות תרומות ומעשרות (של"א) | הלכות מתנות עניים וכהונה (של"ב-של"ג) | הלכות נידוי וחרם (של"ד) | הלכות ביקור חולים (של"ה-של"ט) | הלכות קריעה (ש"מ) | הלכות אבלות (שמ"א-ת"ג)