תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב:
עדכון: עקב כמות הסוגיות הנמוכה עד כה, מועד סיום התחרות יוארך עד א' באייר,
כמו כן סכום הפרסים הסופי ייקבע בהתאם לכמות הסוגיות שתשלחנה
להשתתפות בתחרות >>

קטגוריה:יורה דעה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · יורה דעה · >>


יורה דעה חלק ראשון • מאכלות אסורות (סימנים א'-קכ"ב):

הלכות שחיטה (א'-כ"ז) | הלכות כיסוי הדם (כ"ח) | הלכות טריפות (כ"ט-ס') | הלכות מתנות כהונה (ס"א) | הלכות אבר מן החי (ס"ב) | הלכות בשר שנתעלם מן העין (ס"ג) | הלכות חֵלֶב (ס"ד) | הלכות דם (ס"ה-ס"ח) | הלכות מליחה (ס"ט-ע"ח) | הלכות בהמות וחיות טהורות (ע"ט-פ') | הלכות דברים היוצאים מן החי (פ"א) | הלכות סימני העוף (פ"ב) | הלכות דגים (פ"ג) | הלכות תולעים (פ"ד-פ"ה) | הלכות ביצים (פ"ו) | הלכות בשר בחלב (פ"ז-צ"ז) | הלכות תערובות (צ"ח-קי"א) | הלכות מאכלי גויים (קי"ב-קכ"ב)

יורה דעה חלק שני (סימנים קכ"ג-ר"ב):

הלכות יין נסך (קכ"ג-קל"ח) | הלכות עבודה זרה (קל"ט-קנ"ח) | הלכות ריבית (קנ"ט-קע"ז) | הלכות חוקות הגוים וכישוף (קע"ח-קפ"ב) | הלכות נדה (קפ"ג-ר') | הלכות מקוואות (ר"א-ר"ב)

יורה דעה חלק שלישי (סימנים ר"ג-ת"ג):

הלכות נדרים (ר"ג-רל"ה) | הלכות שבועות (רל"ו-רל"ט) | הלכות כיבוד אב ואם (ר"מ-רמ"א) | הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם (רמ"ב) | הלכות תלמיד חכם (רמ"ג-רמ"ד) | הלכות תלמוד תורה (רמ"ה-רמ"ו) | הלכות צדקה (רמ"ז-רנ"ט) | הלכות מילה (ר"ס-רס"ו) | הלכות עבדים (רס"ז) | הלכות גרים (רס"ח-רס"ט) | הלכות ספר תורה (ע"ר-רפ"ד) | הלכות מזוזה (רפ"ה-רצ"א) | הלכות שילוח הקן (רצ"ב) | הלכות חדש (רצ"ג) | הלכות ערלה (רצ"ד) | הלכות כלאים (רצ"ה-ד"ש) | הלכות פדיון בכור (ש"ה-שכ"א) | הלכות חלה (שכ"ב-ש"ל) | הלכות תרומות ומעשרות (של"א) | הלכות מתנות עניים וכהונה (של"ב-של"ג) | הלכות נידוי וחרם (של"ד) | הלכות ביקור חולים (של"ה-של"ט) | הלכות קריעה (ש"מ) | הלכות אבלות (שמ"א-ת"ג)