הבדלים בין גרסאות בדף "מלאכות חול המועד"

יסוד גדרי ההיתר במלאכות חול המועד
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(יסוד גדרי ההיתר במלאכות חול המועד)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
שורה 46: שורה 46:


ובזה תלוי מה שנחלקו במעשה הדיוט בדבר שאינו צורך אוכל נפש או אינו צרכי המועד אבל צריך לו במועד, אם התירו הוא מדין שינוי, או שיש היתר בעצם על מעשה הדיוט, דתוס' והרא"ש סברי כהצד הראשון וא"כ בשלמא צורך המועד או מקום פסידא הם סיבה להתיר, אבל מעשה הדיוט אינו סיבה להתיר לעבור איסור מלאכה, דס"ס עושה מלאכה גמורה, אם לא מצד שינוי שכמו שהוא סיבה להתיר מדאורייתא מלאכות שבת כך הוא סיבה וטעם להתיר גם מלאכות חול המועד. אבל להטור אין צריך סיבה להתיר כמשנ"ת אלא גדר וחילוק מה הוא המותר ומהו האסור, וא"כ גם מלאכת הדיוט אפשר להתיר (כל זמן שצריך לה במועד, שבחינם ממש ודאי לא התירו וכנ"ל).
ובזה תלוי מה שנחלקו במעשה הדיוט בדבר שאינו צורך אוכל נפש או אינו צרכי המועד אבל צריך לו במועד, אם התירו הוא מדין שינוי, או שיש היתר בעצם על מעשה הדיוט, דתוס' והרא"ש סברי כהצד הראשון וא"כ בשלמא צורך המועד או מקום פסידא הם סיבה להתיר, אבל מעשה הדיוט אינו סיבה להתיר לעבור איסור מלאכה, דס"ס עושה מלאכה גמורה, אם לא מצד שינוי שכמו שהוא סיבה להתיר מדאורייתא מלאכות שבת כך הוא סיבה וטעם להתיר גם מלאכות חול המועד. אבל להטור אין צריך סיבה להתיר כמשנ"ת אלא גדר וחילוק מה הוא המותר ומהו האסור, וא"כ גם מלאכת הדיוט אפשר להתיר (כל זמן שצריך לה במועד, שבחינם ממש ודאי לא התירו וכנ"ל).
{{חול המועד}}
[[קטגוריה: חול המועד]]
50

עריכות