יצירת הדף "ידיו צריכות להיות כפותות ולהניחן אחת על חברתה"

העורך ייטען עכשיו. אם ההודעה הזאת עדיין מופיעה אחרי כמה שניות, נא לרענן את הדף.