הלימוד באתר מוקדש
לעילוי נשמת פרופ' חכם יעקב שוויקה זצ"ל

שבין שאר מפעליו הרבים לריבוי והפצת התורה דרך מיחשוב
עודד, תמך וסייע גם לאתר זה לגדול ולהתפתח.

פרסם כאן או הקדש את הלימוד באתר >>


קוצו של יוד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים סוגיה זו: בסוגיה זו חסר מידע בסיסי או הרחבות נוספות מעבר למידע שכתוב.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
מקורות
בבלי:מנחות כט א
רמב"ם:תפילין וספר תורה א כ
שולחן ערוך:אורח חיים לב ד; יורה דעה רעד ו

קוצו של יוד הוא סוגיה העוסקת בגדר הקוץ דצריך לעשות באות יו"ד, היכן הוא ואם הוא לעיכובא.

גמרא[עריכה | עריכת קוד מקור]

המשנה (מנחות פרק ג' משנה ז') אומרת ששתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעכבן, וכן בתפילין.
הגמרא (מנחות כט א) מנסה לעמוד על פשר הדברים, מה הכוונה שכתב אחד מעכבן, ומעלה אפשרות שהכוונה לקוצו של יו"ד. אך הגמרא דוחה זאת ואומרת שזהו פשיטא שקוצו של יו"ד מעכב את כל הפרשיה, ולכן צריך להסביר באופן אחר.

מבואר מהגמרא שקוצו של יו"ד, כלומר התג הקטן שלו, זהו לעיכובא, ולא עוד אלא שדבר זה הוא פשוט ואין צריך לשנותו במשנה.
אלא שהראשונים נחלקו, מהו אותו קוץ של יו"ד, שהוא לעיכובא.

מחלוקת הראשונים[עריכה | עריכת קוד מקור]

קוצו של יו"ד על פי שיטת רש"י וסייעתו

רש"י (כט א ד"ה קוצו של יוד) כתב שקוצו של יו"ד הוא הרגל הימני של יו"ד, כלומר שלא יעשה י' רק קו ישר, אלא צריך לרדת בקצהו הימני ולעשות כעין רגל קטנה.

רבנו תם[עריכה | עריכת קוד מקור]

קוצו של יו"ד על פי שיטת רבנו תם וסייעתו

רבנו תם (ד"ה קוצו של יוד) חולק על רש"י ואומר שרגל ימנית של יו"ד הוא פשיטא, שהרי בלי זה אין כאן שום אות, ולא ייתכן שתהיה לגמרא הווה אמינא שזו הכוונה.
לכן מפרש רבנו תם שקוצו של יו"ד הוא בראש האות, דהיינו שכפוף ראשו מטה מעט.

כתב הבית יוסף (אורח חיים לו צורת האותיות י') שגם רש"י לא פליג על רבנו תם, שהרי מהפסיקתא מוכח שיש לי' נקודה למטה, ומשמע שהעוקץ מלמטה הוא כנגד התג מלמעלה. וכתב שיש להקפיד שהעוקץ שלמטה יהיה קצר מהרגל של ימין, שמא יראה כמו ח'. והוסיף שמטעם זה לעקם מעט את הרגל הימנית כלפי פנים.