כל היומנים הציבוריים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זוהי תצוגה משולבת של כל סוגי היומנים הזמינים בוויקיסוגיה. ניתן לצמצם את התצוגה על־ידי בחירת סוג היומן, שם המשתמש (תלוי־רישיות) או הדף המושפע (גם כן תלוי־רישיות).

יומנים
  • 23:01, 23 באפריל 2022 שלמה~ שיחה תרומות יצר את הדף אכילת מצה בערב פסח (יצירת דף עם התוכן "{{תחרות כתיבה}} איסור אכילת מצה בערב הפסח; מקורו, טעמיו, ומשמעותו. ==מקור הדין== מקור דין זה הוא בתלמוד הירושלמי (פסחים י א): "אמר רבי לוי: האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו, והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה". דבריו הובאו להלכה כלשונם בהלכות הרי"ף (פסחים ט...")
  • 20:17, 17 באפריל 2022 שלמה~ שיחה תרומות יצר את הדף ברכה הסמוכה לחברתה (יצירת דף עם התוכן "{{תחרות כתיבה}} {{מקורות|בבלי ברכות מו א|ירושלמי ברכות א ה|רמב"ם הל' ברכות יא א}} '''ברכה הסמוכה לחברתה''' היא הגדרת קטגוריה מסויימת של ברכות, שמפני היותן נאמרות לאחר ברכה אחרת הן פטורות מנוסח הפתיחה הדרוש בתחילת כל ברכה – "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם". מקור די...")
  • 09:52, 29 בדצמבר 2019 חשבון המשתמש שלמה~ שיחה תרומות נוצר