תבנית:להשלים

יש להכליל תבנית זו בסוגיות שיש בהן חלקים ריקים הדורשים השלמה.

כאן ניתן לראות סוגיות עם חלקים הדורשים השלמה.

תחביר התבניתעריכה

{{להשלים|כל הסוגיה=האם להשלים את כל הסוגיה}}

אם כל הסוגיה דורשת השלמה ואין אפשרות להציב את התבנית על פסקאות בודדות, יש להשתמש בפרמטר "כל הסוגיה=כן". אם לא, יש להשמיטו לגמרי. עם זאת, יש להימנע משימוש כזה בתבנית ככל האפשר.

דוגמאות לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקי תוצאה
{{להשלים}}
{{להשלים|כל הסוגיה=כן}}
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים סוגיה זו: בסוגיה זו חסר מידע בסיסי או הרחבות נוספות מעבר למידע שכתוב.
ייתכן שתמצאו פירוט על כך בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
{{להשלים|פסקה=מטרת התבנית}}


בדוגמה זו, הקישור "דף השיחה" בגוף התבנית, מקשר לפסקה בדף השיחה ששמה "מטרת התבנית"

{{להשלים|כל הסוגיה=כן|פסקה=מטרת התבנית}}


גם בדוגמה הזו, הקישור "דף השיחה" בגוף התבנית, מקשר לפסקה בדף השיחה ששמה "מטרת התבנית"

Incomplete-document-purple.svg יש להשלים סוגיה זו: בסוגיה זו חסר מידע בסיסי או הרחבות נוספות מעבר למידע שכתוב.
ייתכן שתמצאו פירוט על כך בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
{{להשלים|סיבה=מוזכרים רק חלק משיטות הראשונים}}


תבנית תחזוקה לציון שהסוגיה חלקית ודורשת השלמה

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
כל הסוגיהכל הסוגיה

יש לציין "כן" אם כל הסוגיה דורשת השלמה

מחרוזתלא דרוש
11 סיבה

הסבר קצר מה דורש השלמה

שורהלא דרוש
פסקהפסקה

שם פסקה בדף השיחה שבה יש הסבר להשלמות הנדרשות

בלתי־ידועלא דרוש
NoCategoryNoCategory

יש לציין כן כדי שהסוגיה לא תיווסף לקטגוריה

בלתי־ידועלא דרוש
נושאנושא

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נושא2נושא2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש