תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שער:סוכות

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Gnome-colors-emblem-development-2.svg הסוגיה נמצאת בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך סוגיה זו בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.
אם הסוגיה לא נערכה במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותה, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.
שער סוכות

שער סוכות הוא דף המייעד את כלל נושאי החג מבית ויקיסוגיה


סוגיה נבחרת
סוגיה נבחרת
מקורות
משנה: סוכה ג ו
בבלי: סוכה לא ב, לד ב
ירושלמי:
רמב"ם: לולב ח ח
שלחן ערוך: אורח חיים תרמח כא

מחלוקת ר' מאיר ור' יהודה

המשנה (סוכה ג ו) מביאה מחלוקת תנאים לגבי אתרוג ירוק ככרתי, שר' מאיר מכשיר ור' יהודה פוסל.
הגמרא (סוכה לא ב) סברה בתחילה לומר שטעמו של ר' יהודה שפוסל אתרוג ירוק הוא משום שסובר הוא שצריך הדר באתרוג ובירוק אין הדר. אך הגמרא דוחה זאת ומבארת שטעמו הוא משום שאתרוג הירוק לא נגמר פריו.

להלכה הכריעו כל הפוסקים כר' יהודה, שהירוק ככרתי פסול.שינון הסוגיות
שינון הסוגיה
  • מהו הטעם שכתב המהרי"ל לפיו מהר"י סג"ל היה פוסל לקנות אתרוגים ירוקים ככרתי?[1]
  • מה הכונה מדברי הבית חדש לפיו בדין אתרוג הירוק, אם לא חזר כולו למראה אתרוג כשר, דינו כחזזית?[2]
  • מה דייק הפרי מגדים על דברי הטור והשו"ע שכתבו הירוק שדומה לעשבי השדה פסול?[3]

מראי מקומות

  1. ^ המהרי"ל, הלכות אתרוג טז.
  2. ^ בית חדש, תרמח יב.
  3. ^ אשל אברהם, כג.
דיוני בית המדרש

תבנית:שער:סוכות/בית המדרש

הסכמות והמלצות (הגדל)
הרב אוירבך והרב גולדברג.jpg הרב מאזוז והרב עמאר.jpeg