תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:תפילה מאחורי בית הכנסת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אם הוא דווקא בתפילת עמידה[עריכת קוד מקור]

תימה רבה על שני גדולים אלו, היד אליהו והמאמר מרדכי, שכתבו שאין ראיה מן הגמרא, והרי בעירובין מפורש בדברי ר' יוחנן "ולא אחר בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין. ואמנם היה אפשר לומר שאין דין זה נוגע לתפילה מאחורי בית הכנסת, אלא למעבר מאחוריו, וכדברי אביי שם בהמשך הסוגיה. אבל בתוספות בעירובין שם מוכח שאיירי בנידון דידן.
ונ"ל שהרב יד אליהו לא הסתפק בזה, דהיינו שודאי פשיטא ליה שהוא דווקא בשעה שהציבור מתפללים, אלא שנסתפק אם הוא דווקא בתפילת עמידה, או דלמא בכל התפילה. אבל פשיטא שכשאין הציבור בבית הכנסת, או שאינם מתפללים, ליכא להאי דינא. אמנם על המאמר מרדכי קשה, שמדבריו משמע שדין זה הוא אפילו כשבית הכנסת ריק, או על כל פנים כשאין הציבור מתפללים. וצ"ע.
א.א (שיחה) 07:16, 14 ביוני 2018 (IDT)