יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


שיחה:שבירת שלג ברד וקרח בשבת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שיטת הרשב"א

הרשב"א סובר שטעם איסור הריסוק הוא גזירה משום סחיטת פירות העומדים למשקין. וכשם ששם מותר לתוך הקערה, כן כאן מותר לתוך הכוס. ולכאורה ממה שדימה לסחיטה לתוך קערה, משמע שדווקא ריסוק לתוך כוס עם מים מותר, דומיא דקערה דדוקא שיש בה אוכל שרי. וצ"ע דסותר למה שכתב לעיל להקשות על סה"ת דמשמע שהבין שאפילו אין מים בכוס שרי. ואפשר שכוונתו כמו שכתב הריטב"א דהברייתא איירי בכוס ריקנית ומתירה דווקא נתרסק מאליו, ואילו בתוספתא איירי בכוס עם מים ושרי אפילו ריסקן בידיים.
א.א 10:54, 22 בנובמבר 2016 (IST)