תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:פת נכרי

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פת פלטר[עריכת קוד מקור]

האחרונים ציינו סתירה בדברי מרן בין ס"ב לס"ח, שהרי בס"ב פסק כד' הרמב"ם והרשב"א שפת בעה"ב לעולם אינה מותרת, ואילו בס"ח פסק כרא"ה להתיר של בעה"ב באין פת פלטר מצויה. אמנם יש להעיר שאת דברי השו"ע היה אפשר לתרץ ולומר שלא פסק כרא"ה אלא כמהרי"ל, שהוא אינו בהכרח חולק על הרשב"א בפשט הגמ', אלא שכתב דין חדש, שפת נכרי לא גרע מדמאי שהתירוהו במקום דוחק, וכדתנן מאכילין את האכסניא דמאי. וכן נראה שלמד הגר"א. אמנם בב"י חיבר בין דעת הרא"ה לדעת המהרי"ל, ולכן קשה לתרץ באופן זה.
ואפשר לומר שמטעם זה השמיט מרן בס"ב תיבת 'ובשדה' שכתב הרמב"ם, וע' בביאור הגר"א שתמה בזה, לפי שרצה לתת מקום למקילין כמ"ש בס"ח, ולומר שרק בעיר אסור פת בעה"ב, אבל בשדה י"מ להקל וכד' הרא"ה. וצ"ת. א.א 22:43, 24 בינואר 2016 (IST)