תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:סחיטת פירות בשבת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שאר פירות שאין דרך לסחטן אלא במקום מסויים[עריכת קוד מקור]

למשתמש:עוז פ --
העברתי לכאן את מה שהוספת בעניין זה, כי לדעתי הדברים לא מדוייקים. רש"י כתב כן רק לדעת רב חסדא, וזה פשוט שלדידיה תליא בדעת הסוחט בלבד, אבל כאן הדברים אמורים לעניין הלכה, ואין זה מקומו.
כמו כן מה שהבאת מהרשב"א אינו ענין לכאן לדעתי, מפני שהוא רק הביא דעת מנשיא בן מנחם, ואין ענין לצטט זה בשם הרשב"א דווקא, דזהו סתמא דגמרא.
ומה שהבאת בשם הר"ן אינו ברור כשלעצמו, מה הכוונה ששאר מי פירות אינם חשובים משקה?
באופן כללי, הכותרת הנ"ל היא בעיקר דיוני האחרונים, כי למעשה הראשונים פוסקים רובם ככולם כמנשיא בן מנחם, אלא שדנו האחרונים אם זהו דווקא ברימונים או שיש ללמוד מזה לשאר פירות, והמקור העיקרי לזה הוא ברא"ש בתשובה, כמו שהביא הבית יוסף.

להלן דבריך (אנא תקן ושקול להשיבם שוב לדף הסוגיה):

שיטת רש"י שמודדים רגילות כל אדם בפני עצמו מזה שכתב (שבת קמד ב ד"ה כרב חסדא) "שכיוון שאחשיב איהו הוי לדידיה משקה" ולא מתחשבם לעניין זה בדעת רוב העולם

שיטת הרשב"א (קמה א ד"ה דבר תורה) שזיתים וענבים אסרה תורה כיון שרובם הולכים למשקין אבל שאר פירות שרובם לאכילה אפילו אם דרך לסוחטם אינו חייב מהתורה. [וצ"ע בדבריו האם במציאות שלנו כיום שתפוזים רובם הולכים למשקה האם יהיה להם דין זיתים וענבים]

שיטת הר"ן (סא א ברי"ף) שרק שמן ויין נחשבים משקה אבל שאר מי פירות אינם משקה. הרב טיקוצינסקי (ספר השמיטה עמ' ל) מביא מקור לסברה זו מהמשנה בתרומות (יא ג) שאסור לסחוט פירות של תרומה חוץ מזיתים וענבים ועוד נוקטת שם המשנה הבדלים רבים בין זיתים וענבים לשאר מי פירות כגון ערלה, ביכורים, קבלת טומאה, שהם דברים שלכו"ע דינם רק בשמן ויין ואף כאן הדין כן.
א.א (שיחה) 11:28, 15 בינואר 2018 (IST)