תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:מנין שנות ערלה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מחלוקת הראשונים[עריכת קוד מקור]

לאחר העיון נראה שישנם בעצם שלוש שיטות בחישוב שנות ערלה:

  • שיטת בעה"מ וסייעתו, שבכל מקרה הפירות שחנטו בשנה רביעית עד ט"ו בשבט אסורים משום ערלה. ואין זה משנה אם מנו לנטיעה ג' שנים שלמות, או שמנו לה שנה ראשונה באופן חלקי (מדין ל' יום בשנה חשובים כשנה).
  • שיטת הרמב"ם שיש למנות ג' שנים מיום ליום, ולכן כל שהתחילו למנות לו שנה מראש השנה, אין צריך להמתין לט"ו בשבט. אמנם אם נטע בין ט"ו בשבט לט"ו באב, אין צריך ג' שנים מיום ליום, אלא בט"ו בשבט של שנה רביעית כבר מותרים.
  • שיטת הראב"ד שרק אם מנו לה שנה ראשונה שלמה, כלומר שניטע פחות ממ"ד יום קודם ראש השנה, אז פירותיה מותרים בראש השנה של שנה רביעית. אבל אם נטע אחר ראש השנה אפילו יום אחד, שאין לה שנה ראשונה שלמה, יש להמתין בשנה הרביעית עד ט"ו בשבט ואז הפירות מותרים.

א.א (שיחה) 23:07, 13 בנובמבר 2018 (IST)

הבה נדייק. הטור פסק כשיטת בעה"מ והר"ן. אך השולחן ערוך הביא בסתם את דעת הרמב"ם, (אף שלא מפורש בדבריו האם נקט סתם כרמב"ם או כראב"ד יש להניח שפסק כרמב"ם, כדרכו). ובשם 'יש אומרים' הביא גם את דעת בעה"מ הר"ן והטור.טוב עין (שיחה) 16:53, 8 בנובמבר 2020 (IST)
צודק. תיקנתי א.א (שיחה) 11:35, 9 בנובמבר 2020 (IST)

שיטת הט"ז[עריכת קוד מקור]

משתמש:טוב עין - למה לדעתך מדעת הט"ז משמע שהוא סובר כדעת בעה"מ? הוא בסך הכל הסביר דברי השו"ע, אבל לא הכריע. א.א (שיחה) 11:38, 9 בנובמבר 2020 (IST)

משתמש:א.א. - זה אמנם לא מוכרח, אך נלענ"ד מכך שהט"ז הזכיר רק צד אחד של המחלוקת, והביא את רק את טעמו של הר"ן לפיו אין זה משנה מתי נטע ותמיד יש להמתין עד ט"ו בשבט, משמע שכך נוקט עיקר, ובפרט שכתב זאת בסעיף ד, ולא המתין שהשו"ע יביא את דברי הי"א בסעיף ה, (אף ששם ציין לדבריו לעיל).
בא נאמר שאם הט"ז היה סבור שאין צריך להחמיר ולחוש לדעת הרז"ה הר"ן והטור, (מכח זה שהשו"ע נקט בסתם לא כך), אזי לא היה לו להזכיר את סוף דברי הר"ן - "וכיוון שכן ליכא לאפלוגי בין שנטעה מ"ד יום לפני ר"ה או פחות מכן".
אך נראה לי שהט"ז לא ראה צורך להתפלמס חזיתית עם השו"ע בעניין, שהרי מדברי הרא"ש מתבאר שאין בזה נפק"מ. טוב עין (שיחה) 12:36, 9 בנובמבר 2020 (IST)
הבנתי. מודה ומקבל את דבריך. תודה רבה ויישר כח! א.א (שיחה) 18:32, 9 בנובמבר 2020 (IST)