תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:כניסה להר הבית בטומאה

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מה שהביא בזיהוי מקום המקדש ע"פ אמות חזון איש, בשם אשר גרוסברג (בתחומין ט"ז) אינו מדוייק, דשם אינו כותב ששלושת הכתלים-הדרומי, המערבי, והצפוני זהים בסגנון בנייתם, (דבאמת לא כך הוא דהכותל הצפוני המצוי כיום הוא מאוחר יותר מכולם, וסגנון בנייתו שונה מאוד מהדרומי והמערבי [וכמובן מהמזרחי]) אלא רק שהכותל המזרחי אינו דומה לאף אחד מהם (אלא הוא בסגנון בניה עתיק יותר מכולם)
שיניתי את האמור לפי מה שכתבתי כאן, אשמח לשמוע אם יש השגות על טענתי. (יהודה בן יחיאל (שיחה) 00:32, 21 בדצמבר 2018 (IST))

לגבי תשובתו על הקושיה שהעלה הרב אב"י סילבצקי שליט"א[עריכת קוד מקור]

בהערה 6 הביא קושיה בשם הרב אב"י סילבצקי שליט"א, שהקשה על הרדב"ז, שאם כיפת הסלע היא אבן השתיה יוצא במזרח שטח קטן יותר מאשר במערב, דבר שסותר את המשנה במס' מידות, ותירץ דאחרי שמבינים שהכותל המערבי הוא הרחבה על ת"ק על ת"ק אמות הר הבית המקורי לא קשה מידי, דאפשר שהיה סמוך הרבה לאחורי קודש הקודשים, אך לכאו' עדיין לא מיושב שפיר, א: א"א לקרבו יותר מידי למקום אבן השתיה כי צריך להיות ביניהם ת"ק אמות, ב:עדיין יהיה במזרח פחות מקום מאשר הצפון ובמשנה כתוב שבצפון יש פחות מבמזרח (וא"א לומר שהרי גם בצפון הכותל אינו מקורי וא"כ בכותל המקורי היה פחות מבמזרח דא"כ לא ישאר בין הכותל הדרומי למערבי ת"ק אמות (כי הרי גם הכותל הדרומי אינו במקומו המקורי ויש לקרבו יותר צפונה, ואם את הכותל הצפוני נקרב עד כדי כך דרומה לא ישארו ת"ק אמה ביניהם. (בברכה יהודה בן יחיאל (שיחה) 00:33, 21 בדצמבר 2018 (IST))