שיחה:חובת המתנה בין אכילת בשר לחלב ובין חלב לבשר

אין דיונים בדף הזה.

לכבוד הכותכ הנכבד, הסיכום נהדר. מה שכתבת בסוף דבריך בסעיף ד' על מחלוקת הרמבן והאורחות חיים, אינו מוכרח. מדוע שנאמר שדעת הרמבן שאפי' שאם יעשה נעיצה עדיין עומד באיסורו? משפטות הדברים נראה כי דעתו לאיסור משום שמנונית, כיצד נפתור זאת? עינ קניוח וכש עי נעיצה. ולא חש לבליעות וכפינ ההלכה בעניין, ואילו דעת האורחות חיים - שהיא אכן חידוש - שיש לחוש לבליעות בצונן אפי' ללא חריף. הא ותו לא.

חזרה לדף "חובת המתנה בין אכילת בשר לחלב ובין חלב לבשר".