שיחה:ואהבת לרעך כמוך

אין דיונים בדף הזה.

השתמשתי בחלק מהמקורות הבאים במהלך הכתיבה:

 1. ויקיפדיה על אהבת ישראל
 2. ויקרא יט יח
 3. רשב"ם וספורנו, ר"י בכור שור וספרא שם
 4. רמב"ן ויקרא יט יז
 5. אורחות צדיקים שער האהבה
 6. ספר החינוך מצות אהבת ישראל
 7. באהבת לרעך קמוך - סיפורים
 8. אגרות הראי"ה ב עמוד עג
 9. אורות הקודש ג ע' שכג
 10. סמ"ג עשה ט
 11. ספר המצוות לרמב"ם עשה רו
 12. ספר יראים רכד
 13. רמב"ם הלכות דעות ו ג, הלכות אבל פ' יד ה"א.
 14. הגמרא בסנהדרין נ"ב ע"ב, בבא קמא נא א
 15. ואהבת לרעך כמוך, אתר ברסלב
 16. פניני הלכה בין אדם לחבירו א
 17. אהבת ישראל – ספריית אסיף
 18. ואהבת לרעך כמוך: מי, מה ולמה - אחרי-קדושים - Parshah
 19. ואהבת לרעך כמוך – ספריית אסיף
 20. ספר השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 717-719
 21. אהבת ישראל – חב"דפדיה
 22. זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול יותר – ויקישיבה
 23. האנציקלופדיה התורנית המרוכזת, זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול יותר
 24. קיצור שולחן ערוך יב
 25. שליחותון גיליון 24
 26. מסכתות קטנות כלה רבתי פרק י
 27. אתר מחשבת ישראל, משרד החינוך
 28. אורות ישראל פרק ד פסקה א – ויקיטקסט
 29. מסכת כלה רבתי ד׳
 30. סיפור להתחיל עמו את היום... רבי... - 360 יהדות מבית חב"ד
 31. הדרך להיכל השמיים - סיפורה של הלוואה בסכום זעום
 32. שערי יושר, אוצה"ח
 33. ספר "אילת השחר" של הרב פילבר.
 34. יחידת לימוד חווייתית של מקורות מתורת החסידות בנושא אהבת ישראל
 35. (רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש', במדבר רמזי שבועות)
 36. נתיבות עולם אהבת הריע א'
 37. עיון יעקב על עין יעקב מסכת שבת לא א
 38. לב אליהו עמ' רפג.
 39. ירושלמי נדרים פרק ט' הלכה ד'
 40. ספר חסידים תתקע"ז.

אם חלק מהערך מפר זכויות יוצרים נא למחוק מיד ולהודיע לי --מושך בשבט (שיחה) 17:25, 30 ביוני 2021 (IDT)

חזרה לדף "ואהבת לרעך כמוך".