תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

שיחה:ביטול חמץ

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שיטת רש"י בפירוש ודעתיה עילוה'[עריכת קוד מקור]

הנה התוס' התקשו בדעת רש"י איך מפרש שישהה אותה רגע אחד ויעבור עליה, והרי מיד בסמוך הגמרא מקשה שלכשימצאנה יבטלה? ועיין מה שהעיר בזה המהרש"א ומה שתירץ בפנ"י.
אבל לכאורה יש להקשות יותר, שאיך רש"י מפרש שיעבור עליה בבל יראה ובל ימצא, והרי רק בהמשך הגמרא מסיקה 'שמא ימצאנה לאחר זמן איסור', וא"כ השתא קס"ד דאיירי שמוצאה קודם זמן איסור? וא"כ איך כתב רש"י שישהנה רגע אחד ויעבור בב"י וב"י?
אלא ע"כ לומר שרש"י מפרש לפי מסקנת הגמרא, היינו דאיירי שמצא לאחר זמן איסור. וא"כ ה"ה שמה שאמר שישהנה הוא רק למסקנת הגמרא, וא"כ קושיית התוספות לק"מ.
א.א (שיחה) 01:25, 18 במרץ 2018 (IST)