סדר פרשיות התפילין

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים סוגיה זו: בסוגיה זו חסר מידע בסיסי או הרחבות נוספות מעבר למידע שכתוב.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
מקורות
משנה:
בבלי: מנחות לד ב
ירושלמי:
רמב"ם: תפילין ג ה
שלחן ערוך: אורח חיים לד א

הסדר שבו יש לכתוב ולהניח את ארבעת הפרשיות בתפילין של יד ובתפילין של ראש.

הברייתא בגמרא[עריכה | עריכת קוד מקור]

הגמרא (מנחות לד ב) מביאה סתירה לכאורה בין ברייתות בענין סדר הפרשיות בתפילין. ברייתא אחת אומרת שהסדר הוא - "קדש" ו"והיה כי יביאך" - מימין, ו"שמע ו"היה אם שמע" - משמאל. ואילו בברייתא אחרת כתוב הפוך, דהיינו "קדש" ו"והיה כי יביאך" - משמאל, ו"שמע ו"היה אם שמע" - מימין.
מתרץ שם אביי, שהברייתא האחת מדברת מנקודת מבטו של הקורא העומד מול המניח, ואילו השניה מסדרת אותן לפי נקודת מבט המניח.
ומסיימת שם הגמרא - והקורא קורא כסדרן.

להלן נחלקו הראשונים בהבנת הגמרא, וממילא בסדר שיש להניח את הפרשיות.

מחלוקת הראשונים[עריכה | עריכת קוד מקור]

שיטת רש"י[עריכה | עריכת קוד מקור]

רש"י (ד"ה והקורא) מפרש שמימין של הקורא הסדר הוא - קדש, והיה כי, שמע, והיה אם, כדברי הברייתא הראשונה, ומה שכתוב בברייתא השניה קדש והיה כי יביאך משמאל, זהו מזוית מבטו של המניח. וזהו שמסיימת הגמרא - והקורא קורא כסדרן, דהיינו שהעומד מול המניח קורא את הפרשות כסדר שהם כתובים בתורה.

שיטת רבנו תם[עריכה | עריכת קוד מקור]

רבנו תם המובא בתוספות (ד"ה והקורא) הקשה על פירושו של רש"י, שלדבריו אינו מובן מדוע הברייתות חילקו את הפרשות לשתים-שתים, היה להן לומר ראשונה מימין ושלושת האחרונות משמאלה או איפכא, אבל אין סברה לחלק אותן לשתים, ולומר ששתים מימין ושתים משמאל.
לכן מפרש רבנו תם, שאמנם קדש והיה כי יביאך הן מימין הקורא, אך שמע והיה אם שמוע שהן משמאל הן לא כסדר הזה, אלא שמע משמאל ואילו והיה אם שמוע מימינה, ונמצא שהסדר הוא קדש, והיה כי, והיה אם, שמע, לפי נקודת מבטו של הקורא (ואילו מצד המניח מימינו לשמאלו זהו - שמע, והיה אם, והיה כי, קדש), כך שההוויות יהיו באמצע.
ומה שסיימה הגמרא שהקורא קורא כסדרן מפרש ר"ת שאין הכוונה כסדר שכתובות בפרשה, אלא בא לומר שנקודת מבט הקורא היא הקובעת ולא נקודת מבט המניח, שהוא הקורא כסדר מימין לשמאל.
והוסיף רבנו תם שכן היה מניח רב האי גאון, ושכן הוא בתשובות הגאונים שכתב רבי יוסף טוב עלם.

תפילין של יד[עריכה | עריכת קוד מקור]

נחלקו המפרשים בדעת רבנו תם אם גם תפילין של יד צריכות להיות מסודרות כפי של ראש או לא.

האם סדר זה הוא גם בכתיבה[עריכה | עריכת קוד מקור]

שלחן ערוך ואחרונים[עריכה | עריכת קוד מקור]