נחלקה התיומת

גרסה מ־22:46, 1 באוקטובר 2018 מאת א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{להשלים|כל הסוגיה=כן}} {{מקורות||סוכה לב א||לולב ח ד|אורח חיים תרמה ג}} לולב שנחלקה התיומת של...")
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
Incomplete-document-purple.svg יש להשלים סוגיה זו: בסוגיה זו חסר מידע בסיסי או הרחבות נוספות מעבר למידע שכתוב.
חלק מן התוכן מובא בצורה לא ערוכה בדף הטיוטה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
מקורות
בבלי:סוכה לב א
רמב"ם:לולב ח ד
שולחן ערוך:אורח חיים תרמה ג

לולב שנחלקה התיומת שלו מה דינו, ומחלוקת הראשונים בפירוש 'נחלקה התיומת'.

סוגית הגמרא

בגמרא (סוכה לב א) שואל רב פפא מה דינו של לולב שנחלקה התיומת שלו.
הגמרא מביאה דברי רבי יהושע בן לוי שלולב שניטלה התיומת שלו פסול, אך הגמרא אומרת שמזה אין ראיה לנחלקה התיומת, לפי שכאשר ניטלה התיומת לגמרי הרי הלולב חסר, מה שאין כן כשנחלקה.
בנוסח שונה אומרת הגמרא שר' יהושע בן לוי אומר שנחלקה התיומת נעשה כמי שניטלה התיומת ופסול.

הראשונים כולם פוסקים להלכה כלישנא בתרא שנחלקה התיומת פסול, אלא שנחלקו בפירוש הדבר, מה הכוונה שנחלקה תיומת הלולב וכדלהלן.

מחלוקת הראשונים

שיטת רש"י

שיטת הגאונים

שיטת הרי"ף והרמב"ם