תיבות משתמש
Kac 1924-10-19 Pinsk jews reading mishnah colored.jpg משתמש זה אוהב ללמוד תורה
P computing.svg משתמש זה הוא בעל ידע במחשבים
ארון ספרי הלכה.jpg משתמש זה עוסק באסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

לומד בישיבת הר ברכה, השנה בעז"ה לומדים סוגיות ברכות, וכחלק מהמאמץ ללמידה רצינית ועמוקה אליבא דהלכתא - בעז"ה אשתדל להוסיף סוגיות.

אשמח לקבל תמיד פידבקים ושיפורים לסוגיות - וכן לסייע לסוגיות הקיימות.

תבניות שימושיות שיצרתיעריכה

תבנית:מ (ליצירת הערה בסוגריים בקלות) | תבנית:בספריא (להפנייה בקלות למקור באתר ספריא) | תבנית:גמרא (ליצירת קישור מהיר לדף גמרא סרוק באתר hebrewbooks), תבנית:רמבם (ליצירת קישור מהיר לדף רמב"ם סרוק באתר hebrewbooks) | תבנית:טור (ליצירת קישור מהיר לדף טור ובית יוסף סרוק באתר hebrewbooks) | תבנית:שו"ע (ליצירת קישור מהיר לדף שולחן ערוך סרוק באתר hebrewbooks) | תבנית:רי"ף (ליצירת קישור מהיר לדף ברי"ף באתר ספריא) | תבנית:רא"ש (ליצירת קישור מהיר לדף ברא"ש באתר ספריא) | תבנית:דף גמרא (ליצירת דף קטגוריה של עמוד גמרא עם סרגל ניווט אוטומטית) | תבנית:סרגל ניווט סימנים בשו"ע (ליצירת סרגל ניווט אוטומטי בדף קטגוריה שו"ע, לא מוסיף את הדף קטגוריה) | תבנית:סרגל ניווט פרקים ברמב"ם ( ליצירת סרגל ניווט אוטומטי בדף קטגוריה רמב"ם, לא מוסיף את הדף קטגוריה) | תבנית:סרגל ניווט כללי ( ליצירת סרגל ניווט כללי, במקום כל התבניות הקודמות. לא עושה כלום אוטומטית. מקבל שני פרמטרים)

סוגיות שיצרתיעריכה

סוגיות תפילהעריכה

בקשת צרכיו בתפילה,

סוגיות קריאת שמעעריכה

השמעה והרהור בקריאת שמע וברכות, דקדוק וטעויות בקריאת שמע, הפסקה בקריאת שמע(🌟), קריאת שמע מול ערווה

סוגיות חנוכהעריכה

מקום הדלקת נר חנוכה(🛠️), הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

סוגיות שבתעריכה

מלאכת צד(🛠️)

אחרעריכה

פרוזבול 🛠️

דיני נביא 🛠️

משתמש:איתן ברוך/מסירות נפש 🛠️

משתמש:איתן ברוך/איסור הלבנת פנים 🛠️

קנה מיד עמיתך 🛠️

סוגיות שתרמתי להם בצורה משמעותיתעריכה

כליםעריכה

יצירת סתם דף דף משנה לדף המשתמש דפי המשנה שלי
דפי המשנה שלי

דפי משנהעריכה