תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

רשימת הפניות

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ביעור חמץ שנמצא ביום טוב ←‏ ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח
 2. ברכת האורז ←‏ ברכת האורז והדוחן
 3. דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא ←‏ דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא במלאכות שבת
 4. החזרת ציר בשבת ←‏ נטילת והחזרת ציר בשבת
 5. הכנה מקדש לחול ←‏ הכנה מקודש לחול
 6. ויקיסוגיה ←‏ ויקיסוגיה:אודות
 7. זמן שקיעת החמה ובין השמשות ←‏ זמני שקיעת החמה בין השמשות וצאת הכוכבים
 8. חזקת שלש שנים רצופות ←‏ טיוטה:חזקת שלש שנים רצופות
 9. חיוב מזוזה שאין בו ארבע אמות בשווה ←‏ חיוב מזוזה בבית שאין בו ארבע אמות
 10. חנ"נ ←‏ חתיכה נעשת נבילה
 11. חשבון שנת השמיטה ←‏ חישוב שנת השמיטה
 12. טוחן ←‏ מלאכת טוחן
 13. כבוש כמבושל ←‏ כבוש
 14. לא חזרה שליחות אצל הבעל ←‏ טיוטה:לא חזרה שליחות אצל הבעל
 15. לפני עור ←‏ לפני עיוור לא תתן מכשול
 16. לפני עור לא תתן מכשול ←‏ לפני עיוור לא תתן מכשול
 17. מידות המזבח ←‏ טיוטה:מידות המזבח
 18. מין דגן עיקר ←‏ ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן
 19. מלאכה שאין צריך לגופה ←‏ מלאכה שאינה צריכה לגופה
 20. מלאכות חול המועד ←‏ טיוטה:מלאכות חול המועד
 21. מעבד ←‏ מלאכת מעבד
 22. נקובת הושט ←‏ נקובת הוושט
 23. ספק ברכות ←‏ ספק בברכות הנהנין
 24. עליה להר הבית ←‏ כניסה להר הבית בטומאה
 25. פקיקת חלון ונעילת דלת בשבת ←‏ פקיקת חלון בשבת
 26. קידושין בפני עד אחד ←‏ קידושין בעד אחד
 27. קריאת שמע שעל המטה ←‏ קריאת שמע על המטה וברכת המפיל
 28. שבירת כלים בשבת ←‏ שבירת כלים בשבת לצורך אכילה
 29. שוק באישה ערוה ←‏ שוק באישה ערווה
 30. שיטת הרמב"ם בדין דבר שבמניין ←‏ דבר שבמניין-שיטת הרמב"ם
 31. שער:סוכות/סוגיות ←‏ תבנית:שער:סוכות/סוגיות
 32. שריית פירות וירקות במים בשבת ←‏ שריית ושטיפת פירות וירקות במים בשבת
 33. שיחה:אלונטית - אוכל או מגבת? ←‏ ויקיסוגיה:בית המדרש
 34. שיחה:אריאל כהן סקלי ←‏ משתמש:אריאל כהן סקלי
 35. שיחה:ביעור חמץ שנמצא ביום טוב ←‏ שיחה:ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח
 36. שיחה:ברכת הודיה על הולדת בת ←‏ שיחה:ברכה על הולדת בן או בת
 37. שיחה:המחזיק בקרקע בטענה שקנאה, מבלי שבירר בעלות המוכר (סוגיית לאו קא מודית) ←‏ שיחה:המחזיק בקרקע בטענה שקנאה מבלי שבירר בעלות המוכר (לאו קא מודית)
 38. שיחה:חיוב מזוזה שאין בו ארבע אמות בשווה ←‏ שיחה:חיוב מזוזה בבית שאין בו ארבע אמות
 39. שיחה:חיוב שמחה ביום טוב ←‏ שיחת טיוטה:חיוב שמחה ביום טוב
 40. שיחה:מידות המזבח ←‏ שיחת טיוטה:מידות המזבח
 41. שיחה:מלאכי ←‏ שיחת תבנית:ציצית
 42. שיחה:ספירת העומר ←‏ שיחה:מצות ספירת העומר והחייבים בה
 43. שיחה:פקיקת חלון ונעילת דלת בשבת ←‏ שיחה:פקיקת חלון בשבת
 44. שיחה:שבירת כלים בשבת ←‏ שיחה:שבירת כלים בשבת לצורך אכילה
 45. משתמש:א.א. ←‏ משתמש:א.א
 46. משתמש:איתן ברוך/הפסקה בקריאת שמע ובהלל ←‏ משתמש:איתן ברוך/הפסקה בקריאת שמע
 47. משתמש:איתן ברוך/השמעה והרהור בקריאת שמע וברכות ←‏ שיחה:השמעה והרהור בקריאת שמע וברכות
 48. משתמש:מלאכי ←‏ ויקיסוגיה:מלאכי
 49. משתמש:צורבא מדרבנן ←‏ משתמש:צורבא מרבנן
 50. שיחת משתמש:מלאכי ←‏ שיחת ויקיסוגיה:מלאכי

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)