רשימת הפניות

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 46 תוצאות בין המספרים 1 ו־46:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ביעור חמץ שנמצא ביום טוב ←‏ ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח
 2. ברכת האורז ←‏ ברכת האורז והדוחן
 3. דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא ←‏ דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא במלאכות שבת
 4. החזרת ציר בשבת ←‏ נטילת והחזרת ציר בשבת
 5. וק:במ ←‏ ויקיסוגיה:בקשות ממפעילים
 6. זמן שקיעת החמה ובין השמשות ←‏ זמני שקיעת החמה בין השמשות וצאת הכוכבים
 7. חזקת שלש שנים רצופות ←‏ טיוטה:חזקת שלש שנים רצופות
 8. חנ"נ ←‏ חתיכה נעשת נבילה
 9. טוחן ←‏ מלאכת טוחן
 10. כבוש כמבושל ←‏ כבוש
 11. לא חזרה שליחות אצל הבעל ←‏ טיוטה:לא חזרה שליחות אצל הבעל
 12. מידות המזבח ←‏ טיוטה:מידות המזבח
 13. מין דגן עיקר ←‏ ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן
 14. מלאכה שאין צריך לגופה ←‏ מלאכה שאינה צריכה לגופה
 15. מעבד ←‏ מלאכת מעבד
 16. נקובת הושט ←‏ נקובת הוושט
 17. עליה להר הבית ←‏ כניסה להר הבית בטומאה
 18. פקיקת חלון ונעילת דלת בשבת ←‏ פקיקת חלון בשבת
 19. קידושין בפני עד אחד ←‏ קידושין בעד אחד
 20. קריאת שמע שעל המטה ←‏ קריאת שמע על המטה וברכת המפיל
 21. שבירת כלים בשבת ←‏ שבירת כלים בשבת לצורך אכילה
 22. שוק באישה ערוה ←‏ שוק באישה ערווה
 23. שיטת הרמב"ם בדין דבר שבמניין ←‏ דבר שבמניין-שיטת הרמב"ם
 24. שריית פירות וירקות במים בשבת ←‏ שריית ושטיפת פירות וירקות במים בשבת
 25. שיחה:אריאל כהן סקלי ←‏ משתמש:אריאל כהן סקלי
 26. שיחה:ביעור חמץ שנמצא ביום טוב ←‏ שיחה:ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח
 27. שיחה:ברכת הודיה על הולדת בת ←‏ שיחה:ברכה על הולדת בן או בת
 28. שיחה:המחזיק בקרקע בטענה שקנאה, מבלי שבירר בעלות המוכר (סוגיית לאו קא מודית) ←‏ שיחה:המחזיק בקרקע בטענה שקנאה מבלי שבירר בעלות המוכר (לאו קא מודית)
 29. שיחה:חיוב שמחה ביום טוב ←‏ שיחת טיוטה:חיוב שמחה ביום טוב
 30. שיחה:מידות המזבח ←‏ שיחת טיוטה:מידות המזבח
 31. שיחה:מלאכי ←‏ שיחת תבנית:ציצית
 32. שיחה:ספירת העומר ←‏ שיחה:מצות ספירת העומר והחייבים בה
 33. שיחה:פקיקת חלון ונעילת דלת בשבת ←‏ שיחה:פקיקת חלון בשבת
 34. שיחה:שבירת כלים בשבת ←‏ שיחה:שבירת כלים בשבת לצורך אכילה
 35. משתמש:א.א. ←‏ משתמש:א.א
 36. משתמש:מלאכי ←‏ ויקיסוגיה:מלאכי
 37. שיחת משתמש:מלאכי ←‏ שיחת ויקיסוגיה:מלאכי
 38. תבנית:בה ←‏ תבנית:ברוך בואך
 39. תבנית:תלמוד בבלי ←‏ תבנית:ניווט תלמוד בבלי
 40. שיחת תבנית:ציצית ←‏ שיחה:ציצית
 41. עזרה:שאלות נפוצות ←‏ עזרה:שאלות ותשובות
 42. טיוטה:אלונטית - אוכל או מגבת? ←‏ שיחה:אלונטית - אוכל או מגבת?
 43. טיוטה:זה נהנה וזה לא חסר ←‏ זה נהנה וזה לא חסר
 44. טיוטה:טוחן ←‏ טיוטה:מלאכת טוחן
 45. טיוטה:מין דגן עיקר ←‏ טיוטה:ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן
 46. טיוטה:מעבד ←‏ טיוטה:מלאכת מעבד

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)