הדפים עם המספר הרב ביותר של קטגוריות

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. הקניית דבר שלא בא לעולם‎‏ (31 קטגוריות)
 2. מצוה הבאה בעבירה‎‏ (16 קטגוריות)
 3. גויים בקיום מצוות‎‏ (14 קטגוריות)
 4. העמדת מחיצה בשבת‎‏ (11 קטגוריות)
 5. גדר כתב‎‏ (11 קטגוריות)
 6. חמץ שעבר עליו הפסח‎‏ (11 קטגוריות)
 7. מוקצה מחמת מיאוס‎‏ (11 קטגוריות)
 8. מצוות צריכות כוונה‎‏ (11 קטגוריות)
 9. בדיקה לפני תשמיש‎‏ (11 קטגוריות)
 10. טלטול נר בשבת‎‏ (11 קטגוריות)
 11. כלים הניטלים ושאינם ניטלים בשבת‎‏ (11 קטגוריות)
 12. סוף זמן אכילת פסח ואפיקומן‎‏ (10 קטגוריות)
 13. מוקצה מחמת איסור‎‏ (10 קטגוריות)
 14. הפעלת נכס בשבת על ידי נכרי‎‏ (10 קטגוריות)
 15. קנין חצר במציאה‎‏ (10 קטגוריות)
 16. דברים האסורים בשבת וביום טוב משום שדומה לבנין‎‏ (10 קטגוריות)
 17. שנים מקרא ואחד תרגום‎‏ (10 קטגוריות)
 18. חיוב תפילה בציבור‎‏ (10 קטגוריות)
 19. תפילה בבית המדרש‎‏ (9 קטגוריות)
 20. פרוץ ועומד במחיצת רשות היחיד‎‏ (9 קטגוריות)
 21. תחילת זמן קריאת שמע של שחרית‎‏ (9 קטגוריות)
 22. סחיטת פירות בשבת‎‏ (9 קטגוריות)
 23. יציאה מארץ ישראל‎‏ (9 קטגוריות)
 24. מלאכת בורר‎‏ (9 קטגוריות)
 25. נחלקה התיומת‎‏ (9 קטגוריות)
 26. ערלה וספק ערלה בחוץ לארץ‎‏ (9 קטגוריות)
 27. ברכת האורז והדוחן‎‏ (9 קטגוריות)
 28. הנחת תפילין בחול המועד‎‏ (9 קטגוריות)
 29. חתיכה נעשת נבילה‎‏ (9 קטגוריות)
 30. אבידה מדעת‎‏ (9 קטגוריות)
 31. קריאת המגילה קודם ימי הפורים‎‏ (9 קטגוריות)
 32. בריה‎‏ (9 קטגוריות)
 33. טעות וספק בברכות‎‏ (9 קטגוריות)
 34. לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה‎‏ (9 קטגוריות)
 35. תפילה בבית הכנסת‎‏ (8 קטגוריות)
 36. החייבים בקריאת המגילה והכשרים לקרותה‎‏ (8 קטגוריות)
 37. זמן הספירה‎‏ (8 קטגוריות)
 38. חלקי העץ והפרי השונים לענין ערלה ונטע רבעי‎‏ (8 קטגוריות)
 39. פקיקת חלון בשבת‎‏ (8 קטגוריות)
 40. קוצו של יוד‎‏ (8 קטגוריות)
 41. שבירת כלים בשבת לצורך אכילה‎‏ (8 קטגוריות)
 42. תחילת זמן קריאת שמע של ערבית‎‏ (8 קטגוריות)
 43. סוף זמן קריאת שמע של ערבית‎‏ (8 קטגוריות)
 44. שבירת שלג ברד וקרח בשבת‎‏ (8 קטגוריות)
 45. ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן‎‏ (8 קטגוריות)
 46. המינים הכשרים למצה והאסורים משום חמץ וגזירת קטניות‎‏ (8 קטגוריות)
 47. זמני שקיעת החמה בין השמשות וצאת הכוכבים‎‏ (8 קטגוריות)
 48. טלטול מן הצד‎‏ (8 קטגוריות)
 49. כותל בחצר השותפים שנפל‎‏ (8 קטגוריות)
 50. להחמיר במקום שנפסק להקל‎‏ (8 קטגוריות)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)