תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

דפים קצרים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (היסטוריה) ‏חתיכה נעשית נבילה ‏[0 בתים]
 2. (היסטוריה) ‏אפשר לסוחטו ‏[0 בתים]
 3. (היסטוריה) ‏הילך ‏[16 בתים]
 4. (היסטוריה) ‏קידושין מדין ערב ומדין עבד כנעני ‏[50 בתים]
 5. (היסטוריה) ‏מלאכת טוחן ‏[50 בתים]
 6. (היסטוריה) ‏מלאכת מעבד ‏[50 בתים]
 7. (היסטוריה) ‏דרישה אל המתים ‏[50 בתים]
 8. (היסטוריה) ‏ברכת הלבנה ‏[50 בתים]
 9. (היסטוריה) ‏מחאה ‏[50 בתים]
 10. (היסטוריה) ‏מלאכת דש ‏[50 בתים]
 11. (היסטוריה) ‏אכילה או עיסוק במלאכה סמוך לזמן קריאת שמע ‏[104 בתים]
 12. (היסטוריה) ‏ביצה ‏[629 בתים]
 13. (היסטוריה) ‏הדלקת הנר בערב יום הכיפורים ‏[649 בתים]
 14. (היסטוריה) ‏איסור הלנת המת ‏[733 בתים]
 15. (היסטוריה) ‏אמירה לגוי בשבת ‏[1,097 בתים]
 16. (היסטוריה) ‏שער:סוכות ‏[1,100 בתים]
 17. (היסטוריה) ‏בל תשחית ‏[1,136 בתים]
 18. (היסטוריה) ‏ספק בברכות הנהנין ‏[1,214 בתים]
 19. (היסטוריה) ‏אופן ביעור החמץ ‏[1,327 בתים]
 20. (היסטוריה) ‏מוליד ‏[1,430 בתים]
 21. (היסטוריה) ‏מצוות השבתת חמץ ‏[1,442 בתים]
 22. (היסטוריה) ‏כל האומנין שומרי שכר הן ‏[1,597 בתים]
 23. (היסטוריה) ‏קריאת המגילה קודם ימי הפורים ‏[1,855 בתים]
 24. (היסטוריה) ‏מצות נשיאת אשה למי שקיים פריה ורביה ‏[2,023 בתים]
 25. (היסטוריה) ‏שריית ושטיפת פירות וירקות במים בשבת ‏[2,082 בתים]
 26. (היסטוריה) ‏מקום הדלקת נר חנוכה ‏[2,257 בתים]
 27. (היסטוריה) ‏קשירת דלי במשיחה וקשר עניבה ‏[2,413 בתים]
 28. (היסטוריה) ‏מתנות לאביונים ‏[2,487 בתים]
 29. (היסטוריה) ‏דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא במלאכות שבת ‏[2,509 בתים]
 30. (היסטוריה) ‏דברים האסורים בשבת משום גזרה שמא יכתוב ‏[2,527 בתים]
 31. (היסטוריה) ‏כורך ‏[2,834 בתים]
 32. (היסטוריה) ‏קוצו של יוד ‏[3,006 בתים]
 33. (היסטוריה) ‏עמוד ראשי ‏[3,085 בתים]
 34. (היסטוריה) ‏גרמא בשבת ‏[3,747 בתים]
 35. (היסטוריה) ‏סדר פרשיות התפילין ‏[3,843 בתים]
 36. (היסטוריה) ‏חילול שבת במקרה של סכנת איבר ‏[4,033 בתים]
 37. (היסטוריה) ‏כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר ‏[4,157 בתים]
 38. (היסטוריה) ‏פרוץ ועומד במחיצת רשות היחיד ‏[4,166 בתים]
 39. (היסטוריה) ‏סיכוך בנסרים ‏[4,173 בתים]
 40. (היסטוריה) ‏מלאכת לש ‏[4,474 בתים]
 41. (היסטוריה) ‏מלאכת מעמר ‏[5,130 בתים]
 42. (היסטוריה) ‏חובת אישה בהבאת ביכורים ‏[5,182 בתים]
 43. (היסטוריה) ‏המלאכות האסורות בשביעית ‏[5,617 בתים]
 44. (היסטוריה) ‏אתרוג הירוק ‏[5,715 בתים]
 45. (היסטוריה) ‏יסודות חזקת תשמישים ‏[5,796 בתים]
 46. (היסטוריה) ‏קביעות מקום בתפילה ‏[5,829 בתים]
 47. (היסטוריה) ‏יד שאינה מוכיחה בקידושין ‏[5,940 בתים]
 48. (היסטוריה) ‏לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה ‏[6,133 בתים]
 49. (היסטוריה) ‏מלאכת זורע ‏[6,156 בתים]
 50. (היסטוריה) ‏תערובת מין במינו ‏[6,332 בתים]

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)