דפים ארוכים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (היסטוריה) ‏הקניית דבר שלא בא לעולם ‏[102,348 בתים]
 2. (היסטוריה) ‏מלאכת בורר ‏[68,971 בתים]
 3. (היסטוריה) ‏גדר כתב ‏[64,558 בתים]
 4. (היסטוריה) ‏טבילת עזרא ‏[64,506 בתים]
 5. (היסטוריה) ‏מצוה הבאה בעבירה ‏[63,581 בתים]
 6. (היסטוריה) ‏אמירה לישראל בשבת ‏[59,265 בתים]
 7. (היסטוריה) ‏ביטול חמץ ‏[58,968 בתים]
 8. (היסטוריה) ‏הנחת תפילין בחול המועד ‏[58,476 בתים]
 9. (היסטוריה) ‏נאמנות האב על בנו לבכורה ולאיסורים (דין 'יכיר') ‏[58,202 בתים]
 10. (היסטוריה) ‏יחס הקידושין לגירושין ‏[57,769 בתים]
 11. (היסטוריה) ‏ברכת הגומל ‏[57,193 בתים]
 12. (היסטוריה) ‏טומאה ישנה ‏[56,902 בתים]
 13. (היסטוריה) ‏רואה מחמת תשמיש ‏[54,450 בתים]
 14. (היסטוריה) ‏הנטען על האישה ‏[54,185 בתים]
 15. (היסטוריה) ‏מתה מחמת מלאכה ‏[52,644 בתים]
 16. (היסטוריה) ‏ביטול איסור לכתחילה ‏[51,625 בתים]
 17. (היסטוריה) ‏מיגו דהעזה ‏[51,188 בתים]
 18. (היסטוריה) ‏בדין שתי מלאכות היוצאות מפעולה אחת ‏[50,898 בתים]
 19. (היסטוריה) ‏השהיית קדרה על הכירה מערב שבת ‏[50,304 בתים]
 20. (היסטוריה) ‏כלים הניטלים ושאינם ניטלים בשבת ‏[50,234 בתים]
 21. (היסטוריה) ‏פת נכרי ‏[48,962 בתים]
 22. (היסטוריה) ‏הנכנס ומצא ציבור מתפללים ‏[48,299 בתים]
 23. (היסטוריה) ‏סמיכת גאולה לתפילה ‏[48,286 בתים]
 24. (היסטוריה) ‏בדיקה לפני תשמיש ‏[47,900 בתים]
 25. (היסטוריה) ‏סוף זמן קריאת שמע של ערבית ‏[47,365 בתים]
 26. (היסטוריה) ‏ציצית ‏[47,332 בתים]
 27. (היסטוריה) ‏גויים בקיום מצוות ‏[47,052 בתים]
 28. (היסטוריה) ‏זקן ואינה לפי כבודו ‏[46,548 בתים]
 29. (היסטוריה) ‏טלטול נר בשבת ‏[45,764 בתים]
 30. (היסטוריה) ‏הכורת אילן חבירו או אוכל פירות שדהו בטענה שמכרם לו ‏[44,424 בתים]
 31. (היסטוריה) ‏חמץ שעבר עליו הפסח ‏[44,193 בתים]
 32. (היסטוריה) ‏מעשה שבת ‏[43,687 בתים]
 33. (היסטוריה) ‏טוען וחוזר וטוען ‏[43,385 בתים]
 34. (היסטוריה) ‏חמץ נוקשה ‏[43,285 בתים]
 35. (היסטוריה) ‏בישול אחר בישול ‏[43,246 בתים]
 36. (היסטוריה) ‏המחזיק בקרקע בטענה שקנאה מבלי שבירר בעלות המוכר (לאו קא מודית) ‏[42,649 בתים]
 37. (היסטוריה) ‏טעות וספק בברכות ‏[42,581 בתים]
 38. (היסטוריה) ‏זמן הדלקת נרות חנוכה ‏[41,639 בתים]
 39. (היסטוריה) ‏שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא ‏[41,404 בתים]
 40. (היסטוריה) ‏חתיכה נעשת נבילה ‏[40,474 בתים]
 41. (היסטוריה) ‏ספק ערלה בארץ ישראל בזמן הזה ‏[40,398 בתים]
 42. (היסטוריה) ‏בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר ‏[39,270 בתים]
 43. (היסטוריה) ‏סחיטת פירות בשבת ‏[39,236 בתים]
 44. (היסטוריה) ‏ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח ‏[39,211 בתים]
 45. (היסטוריה) ‏נקובת הוושט ‏[39,021 בתים]
 46. (היסטוריה) ‏התקדשי לי במנה ונתן לה דינר ‏[38,941 בתים]
 47. (היסטוריה) ‏מתוך שלא לשמה בא לשמה ‏[38,633 בתים]
 48. (היסטוריה) ‏מצוות לימוד תורה ‏[37,785 בתים]
 49. (היסטוריה) ‏יציאה מארץ ישראל ‏[37,340 בתים]
 50. (היסטוריה) ‏קריעה על חורבן ערי יהודה ירושלים והמקדש ‏[36,915 בתים]

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)