מוליד

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

איסור מוליד השנוי במחלוקת הינו דיון אם להתיר הולדת אש ריח ומאוחר יותר חשמל אם כי יש המתירים בחשמל משום גרמא כבעל הערוך החפץ חיים ועוד דעות הראשונים דעת תו״ס שרבי יוחנן בירושלמי המתיר הולדת אש אם כי אומר שאין להורות כן מתיר הולדת ריח הרמב״ם הרי״ף והרא״ש השמיטו את האיסור לדעת המגיד משנה כבר רמז הרמב״ם לאיסור מוליד ריח באיסורו לגמר אך אור החיים הקדוש דחה דבריו באומרו כי האיסור להוליד אש בשביל מוגמר דבר שאינו שווה לכל נפש פשוט הוא ועוד שאל כי אם אסור להוליד ריח איך כשרבי אלעזר בן צדוק אמר שלא היו עושים מוגמר אלא מערב יו״ט היו שמים והיו פוקקין נקבי הכירה והבית היה מתגמר מאילו חכמים אמרו אם כן אף בשבת מותר והרי הוא מוליד ריח בכלים ואף אם נגיד שאין מתכוון לגמר הכלים שיהיה גוף הריח אלא נעשה מאילו מכל מקום אומר אור החיים אנו מסתייעים מפשטות הסוגיא להתיר בחשמל כבר כתבנו על זה בערך גרמא בשבת