הבדלים בין גרסאות בדף "טיוטה:יהרג ואל יעבור, סנהדרין עה."

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 18: שורה 18:
== שיטת הרא"ש: ==
== שיטת הרא"ש: ==


מדברי הרא"ש על הדף לא ניתן באמת לדעת כיצד פסק, שכן מצטט את הגמרא בלבד. אך אולי בכל זאת ניתן ללמוד על דעתו בעזרת מקורות אחרים.                                                        
מדברי הרא"ש על הדף לא ניתן באמת לדעת כיצד פסק, שכן מצטט את הגמרא בלבד. אך אולי בכל זאת ניתן ללמוד על דעתו בעזרת מקורות אחרים.                                                      
 
בקיצור פסקי הרא"ש[אותו כתב בן הרא"ש, רבי יעקב בן אשר, שחיבר את ה"טור" המפורסם. בנוסף, היה תלמיד מובהק של אביו, ועוד בחיי אביו החל בהכנת קובץ מתשובותיו.(על פי ויקישיבה בערך רבי יעקב בן אשר)] על המקום,נכתב שאדם שחשק באישה ומרוב אהבה הגיע לחולי, אפילו אם ימות מכך אסור לו אפילו לדבר איתה מאחורי הגדר(אפילו פנויה).
בקיצור פסקי הרא"ש[אותו כתב בן הרא"ש, רבי יעקב בן אשר, שחיבר את ה"טור" המפורסם. בנוסף, היה תלמיד מובהק של אביו, ועוד בחיי אביו החל בהכנת קובץ מתשובותיו.(על פי ויקישיבה בערך רבי יעקב בן אשר)] על המקום,נכתב שאדם שחשק באישה ומרוב אהבה הגיע לחולי, אפילו אם ימות מכך אסור לו אפילו לדבר איתה מאחורי הגדר(אפילו פנויה).
כלומר, דווקא במקרה שכזה, שאדם מגיע לחולי המדובר וכו' אז עדיף שיהרג ושלא אפילו ידבר עימה מאחורי הגדר.(לעניות דעתי הכוונה לדיבור ב"ייחוד"). ואין כוונת הרא"ש לפירוש ראשונים אחרים המפרשים שעצם המעשים המדוברים בגמרא(בעילה, עמידה בפניו ללא בגדים,דיבור בייחוד(על פי פירושנו) כלפי כל אדם הם ביהרג ואל יעבור.
כלומר, דווקא במקרה שכזה, שאדם מגיע לחולי המדובר וכו' אז עדיף שיהרג ושלא אפילו ידבר עימה מאחורי הגדר.(לעניות דעתי הכוונה לדיבור ב"ייחוד"). ואין כוונת הרא"ש לפירוש אחד מהראשונים המפרש שעצם המעשים המדוברים בגמרא(בעילה, עמידה בפניו ללא בגדים,דיבור בייחוד(על פי פירושנו) כלפי כל אדם הם ביהרג ואל יעבור.
 
לשון קיצור פסקי הרא"ש:
לשון קיצור פסקי הרא"ש:
"מי שחשק אפילו בפנויה ומאהבתו אותה נפל בחולי אפילו אם ימות בשבילה אין מתירין לו אפילו לספר עמה מאחורי הגדר".
"מי שחשק אפילו בפנויה ומאהבתו אותה נפל בחולי אפילו אם ימות בשבילה אין מתירין לו אפילו לספר עמה מאחורי הגדר".
שיטת הרמב"ם:
 
 
== שיטת הרמב"ם: ==
 
וכן כותב הרמב"ם(יסודי התורה פרק ה סעיף ט), שמי שנתן עיניו באשה וכו' כלומר, במקרה שכזה זהו הדין כדכתבנו לעיל ברא"ש ולא כותב בנוסח כללי כלפי כל אדם שאין לו לעשות כן ושזה ביהרג ואל יעבור.
וכן כותב הרמב"ם(יסודי התורה פרק ה סעיף ט), שמי שנתן עיניו באשה וכו' כלומר, במקרה שכזה זהו הדין כדכתבנו לעיל ברא"ש ולא כותב בנוסח כללי כלפי כל אדם שאין לו לעשות כן ושזה ביהרג ואל יעבור.
שיטת הרי"ף:
שיטת הרי"ף: