תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

ויקיסוגיה:רשימת הסוגיות/ברכות

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק ראשון

תחילת זמן קריאת שמע של ערבית | סוף זמן קריאת שמע של ערבית | תיקון חצות וחובת הצער על החורבן | סמיכת גאולה לתפילה | יראו עינינו | חובת אמירת 'תהילה לדוד' בכל יום | קריאת שמע על המטה וברכת המפיל | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | כיוון המיטה | חציצה בין המתפלל לבין הקיר | להמתין לחבירו שיסיים תפילתו | תפילה בבית הכנסת | חיוב תפילה בציבור | קביעות מקום בתפילה | תפילה מאחורי בית הכנסת | לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה | להיכנס שני פתחים בבית הכנסת | תפילה בבית המדרש | יציאה דיבור ולימוד בשעת קריאת התורה | שנים מקרא ואחד תרגום | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | סוף זמן אכילת פסח ואפיקומן | מקום תפילת עמידה | מצב הגוף בתפילת עמידה | איסור אכילה קודם תפילת שחרית | סוף זמן קריאת שמע של שחרית | תפילה במקום גבוה | מצב הגוף בזמן קריאת שמע | נוסח ברכות קריאת שמע שלפניה ולאחריה | חובת ברכות התורה ונוסחן | הפסק לענין ברכות התורה | התחיל לברך על דעת דבר אחד וסיים באחר | סדר ואופן הכריעות בתפילה | המלך הקדוש והמלך המשפט |
סך הכל: 24 סוגיות.

פרק שני

פרק שלישי

פרק רביעי

פרק חמישי

פרק שישי

פרק שביעי

פרק שמיני

פרק תשיעי