תחרות כתיבת הסוגיות השנתית - תשפ"ב!
פרס ראשון - 10,000 ש"ח | פרס שני - 7,500 ש"ח | פרס שלישי - 5,000 ש"ח
להשתתפות בתחרות >>

ויקיסוגיה:רשימת הסוגיות/ברכות

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק ראשון[עריכת קוד מקור]

תחילת זמן קריאת שמע של ערבית | סוף זמן קריאת שמע של ערבית | תיקון חצות וחובת הצער על החורבן | סמיכת גאולה לתפילה | יראו עינינו | חובת אמירת 'תהילה לדוד' בכל יום | קריאת שמע על המטה וברכת המפיל | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | כיוון המיטה | חציצה בין המתפלל לבין הקיר | להמתין לחבירו שיסיים תפילתו | תפילה בבית הכנסת | חיוב תפילה בציבור | קביעות מקום בתפילה | תפילה מאחורי בית הכנסת | לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה | להיכנס שני פתחים בבית הכנסת | תפילה בבית המדרש | יציאה דיבור ולימוד בשעת קריאת התורה | שנים מקרא ואחד תרגום | תחילת זמן קריאת שמע של שחרית | סוף זמן אכילת פסח ואפיקומן | מצב הגוף בתפילת עמידה | אכילה לפני התפילה | סוף זמן קריאת שמע של שחרית | תפילה במקום גבוה | מצב הגוף בשעת קריאת שמע | ברכות קריאת שמע שלפניה ולאחריה ונוסחן | ברכות התורה | הפסק לענין ברכות התורה | התחיל לברך על דעת דבר אחד וסיים באחר | סדר ואופן הכריעות בתפילה | המלך הקדוש והמלך המשפט |
סך הכל: 33 סוגיות.

פרק שני[עריכת קוד מקור]

כוונה בקריאת שמע | שאילת שלום בקריאת שמע | קריאת שמע בכל לשון | אופן אמירת 'אחד' בקריאת שמע | קריאת שמע בדרך | נתינת היד על העיניים בקריאת שמע | הקורא את שמע מתנמנם | מצב הגוף בשעת קריאת שמע | הפסקה בקריאת המגילה | הפסקה בקריאת ההלל | ברכה על טעימה | טעימה בתענית | נתינת שלום קודם התפילה | איסור עשיית חפציו קודם תפילת שחרית | אמירת 'אמת' בסוף קריאת שמע | נוסח ברכת אמת ואמונה | עטיפת טלית והנחת תפילין בין קריאת שמע לתפילה | נטילת ידיים לתפילה ולקריאת שמע | הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו | דקדוק באותיות קריאת שמע | הקורא את שמע למפרע | המברך ולא השמיע לאזנו | הטועה בקריאת שמע | קריאת שמע ותפילה בראש האילן | פטור חתן מקריאת שמע | עיסוק במלאכה בזמן קריאת שמע | תפילת שמונה עשרה של פועלים | ברכות של פועלים | הפטור מקריאת שמע אם רשאי לקרוא | אבלות על עבדים | אמירת תחנונים לאחר התפילה
סך הכל: 31 סוגיות

פרק שלישי[עריכת קוד מקור]

פרק רביעי[עריכת קוד מקור]

פרק חמישי[עריכת קוד מקור]

פרק שישי[עריכת קוד מקור]

פרק שביעי[עריכת קוד מקור]

פרק שמיני[עריכת קוד מקור]

פרק תשיעי[עריכת קוד מקור]