גזירת מעמיד

העמדת הסכך בדבר שאינו כשר לסיכוך, האם מותר או אסור, ובאיזה אופן.


מקורות
משנה:סוכה ב ב
בבלי:סוכה כא ב

סוגית הגמראעריכה