יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


שיחה:תחילת זמן קריאת שמע של ערבית

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תשובת רב האי גאון[עריכת קוד מקור]

עיין בפנים שהבאנו דברי רב האי גאון בתשובה. ולפו"ר אינם מובנים דבריו, לפי שהשואל היה פשיטא ליה שיש לקרוא ק"ש בזמנה, אלא ששאל לגבי התפילה האם יש להתפלל אותה עם הציבור, ולהרוויח מעלת תפילה בציבור, או דלמא עדיף להמתין ולהתפלל ביחיד אחר ק"ש בזמנה, משום סמיכות גאולה לתפילה ולוותר על תפילת הציבור. ורב האי גאון השיב לו וז"ל 'רבנן דארץ ישראל הכי עבדין, מצלו של ערבית ובתר הכי לזמן ק"ש קרו ולא אכפת להו למסמך גאולה לתפילה בערבית. ואנחנא הכי חזינן דק"ש בעונתה טפי עדיף וסימן לדבר צאה"כ הוא דאורייתא וטפי עדיף מלמסך גאולה לתפילה היכא דלא אפשר'. עכ"ל.
נראה מדבריו שבא להוכיח שק"ש בעונתה עדיפה על סמיכות גאולה לתפילה, דהיינו ששאלת השואל היתה אם עדיף להתפלל עם הציבור הכל, כלומר ק"ש וברכותיה ולסמוך תפילה, או רק להתפלל עמידה ולהמתין מלקרוא ק"ש עד אחר צאה"כ. אבל לכא' לא זאת היתה שאלת השואל.
ואולי כוונתו לומר שכיון שראינו שחכמי ארץ ישראל עשו כך לכתחילה, מכאן ראיה שק"ש בזמנה עדיפה מסמיכות גאולה לתפילה. אבל מ"מ לא מצאנו שויתרו על תפילה במנין כדי לקרוא בזמנה, וא"כ יש להוכיח מזה לנידו"ד דיש להתפלל עם הציבור ולוותר על סמיכות גאולה לתפילה.

אשמח אם יהיה מי שיאיר עיני בדברים: א.א 11:45, 20 בדצמבר 2015 (IST)