יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


שיחה:טלטול מת בשבת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערות בפשט הגמרא[עריכת קוד מקור]

מחלוקת רב ושמואל[עריכת קוד מקור]

לשון הגמרא במחלוקת רב ושמואל משונה מעט. שהגמרא מביאה דעת שמואל שמתיר ע"י הפיכה ממיטה למיטה, ולאח"מ מביאה דעת רב שמתיר להניח עליו כיכר או תינוק ולטלטלו.
לכאורה היתה הגמרא צריכה כעת לומר 'במאי קמיפלגי שמואל סבר טלטול מן הצד לא שמיה טלטול ורב סבר שמיה טלטול'. אבל לשון הגמ' 'היכא דאיכא כיכר או תינוק כו"ע לא פליגי דשרי' הוא משונה ואינו שייך לענין, כי מלשון זה משמע כביכול שבמה שרב אסר, מודה הוא להיתרא כאשר יש כיכר או תינוק, וזה אינו נכון.
קצת משמע מהדברים שהאמוראים איירו בעצם ההיתר לטלטל מת, ועל זה קאמרה הגמ' דלכו"ע כאשר יש כיכר או תינוק יש היתר לטלטלו. ולא פליגי אלא באין כיכר או תינוק, דאז לרב ליכא עצה לטלטלו. ולפי"ז נראה דשני ההיתרים, בין מן הצד ובין בכיכר או תינוק, מבוססים על אותו הטעם, אלא דזה מתיר בכיכר או תינוק וזה אפילו בטלטול מן הצד.
א.א 17:59, 28 ביולי 2016 (IDT)