יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


שיחה:החזרת, הוספת והחלפת הכיסוי בשבת

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בדברי הרמב"ן בחידושים בענין מח' ת"ק ורשב"ג[עריכת קוד מקור]

הרמב"ן כתב כר' יונה שרשב"ג לא פליג את"ק, ומסביר שמה שנקט נוטל ומניח ולא נקט לשון הוספה כת"ק, לפי שרצה להשמיע תרתי, להוסיף ולמעט. לא הבנתי דבריו, אשמח אם מישהו יאיר עיני בתורתו.
א.א 12:55, 24 בנובמבר 2015 (IST)

בדברי הקרבן נתנאל (ג) בדעת הרא"ש[עריכת קוד מקור]

אם הבנתי נכון את דברי הקרבן נתנאל, יוצא שדבריו הם דלא כדברי המהרש"א על התוס' ד"ה כסהו. שמהרש"א כתב שלפירוש הרא"ש בדעת ר"י מתני' אתיא כרשב"ג. אמנם הרא"ש לא כתב כן במפורש, רק כתב שאם נרצה לפרש המשנה כת"ק דברייתא צ"ל דלא כפירוש ר"י. ולפי פירוש הקרב"נ גם רשב"ג לא אתיא בהכרח כתנא דמתני', שהרי רשב"ג לא גילה דעתו אלא במחליף, אבל לא במסיר שלא ע"מ להחזיר. כי לפי הקרב"נ הברייתא והמשנה עוסקות בשתי סוגיות שונות, המשנה איירי באדם שדעתו לאכול מן התבשיל כבר, ולא להמשיך ולהטמינו, ואילו הברייתא איירי דווקא בשדעתו להמשיך להטמין. וא"כ מנ"ל שרשב"ג יתיר גם להחזיר בכה"ג. ואף שלת"ק דברייתא הוא פשיטא שאסור שהרי כ"ש הוא, אם להחליף אסור, כ"ש להחזיר כיסוי שנטלו שלא ע"מ להחזיר, אבל מ"מ לרשב"ג ליכא גילוי בזה ואפשר שאף הוא היה אוסר. נמצאנו למדים שלהקרב"נ אינו מוכרח לפרש את המשנה כרשב"ג לפר"י, כי אפשר דאתיא דלא כמאן, ודלא כמהרש"א שכתב בהכרח לפרשה כרשב"ג.
א.א 13:06, 24 בנובמבר 2015 (IST)