שינויים אחרונים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ניתן לעקוב אחרי השינויים האחרונים באתר בדף זה.

אפשרויות בשינויים האחרונים
מקרא:
ח
בעריכה זו נוצר דף חדש (ראו גם את רשימת הדפים החדשים)
מ
זוהי עריכה משנית
ב
עריכה זו בוצעה על־ידי בוט
(±123)
השינוי בגודל הדף (בבייטים)
הצגת 50 | 100 | 250 | 500 השינויים האחרונים ב־1 | 3 | 7 | 14 | 30 הימים האחרונים
הסתרת עריכות משניות | הצגת בוטים | הסתרת משתמשים אנונימיים | הסתרת משתמשים רשומים | הסתרת עריכות שלי

הצגת שינויים חדשים החל מ־03:49, 16 באוקטובר 2018
   

15 באוקטובר 2018

     23:43  ערלה וספק ערלה בחוץ לארץ‏‏ (3 שינויים | היסטוריה) . . (+2,904). . [א.א‏ (3×)]
      23:43 (נוכחית | קודמת) . . (+830). . א.א (שיחה | תרומות)
      23:26 (נוכחית | קודמת) . . (+1,204). . א.א (שיחה | תרומות)
      23:06 (נוכחית | קודמת) . . (+870). . א.א (שיחה | תרומות)

14 באוקטובר 2018

     23:06  ערלה וספק ערלה בחוץ לארץ‏‏ (7 שינויים | היסטוריה) . . (+4,523). . [א.א‏ (7×)]
      23:06 (נוכחית | קודמת) . . (+798). . א.א (שיחה | תרומות)
      22:46 (נוכחית | קודמת) . . (+1,400). . א.א (שיחה | תרומות)
      22:11 (נוכחית | קודמת) . . (-8). . א.א (שיחה | תרומות) (שיטות הראשונים)
 מ    22:10 (נוכחית | קודמת) . . (-26). . א.א (שיחה | תרומות) (שיטות הראשונים)
      21:33 (נוכחית | קודמת) . . (+1,779). . א.א (שיחה | תרומות)
      21:20 (נוכחית | קודמת) . . (+56). . א.א (שיחה | תרומות) (תוספתא וירושלמי)
      21:18 (נוכחית | קודמת) . . (+524). . א.א (שיחה | תרומות) (תוספתא וירושלמי)
     21:00  זמני שקיעת החמה בין השמשות וצאת הכוכבים‏‏ (4 שינויים | היסטוריה) . . (+1,068). . [א.א‏ (4×)]
      21:00 (נוכחית | קודמת) . . (0). . א.א (שיחה | תרומות)
      21:00 (נוכחית | קודמת) . . (+40). . א.א (שיחה | תרומות)
      10:45 (נוכחית | קודמת) . . (+1,027). . א.א (שיחה | תרומות)
      10:23 (נוכחית | קודמת) . . (+1). . א.א (שיחה | תרומות) (הרא"ם)

11 באוקטובר 2018

ח    13:14  ערלה וספק ערלה בחוץ לארץ‏‏ (5 שינויים | היסטוריה) . . (+4,660). . [א.א‏ (5×)]
      13:14 (נוכחית | קודמת) . . (+1,246). . א.א (שיחה | תרומות)
      13:07 (נוכחית | קודמת) . . (+1,345). . א.א (שיחה | תרומות) (המשניות)
      12:59 (נוכחית | קודמת) . . (-1). . א.א (שיחה | תרומות)
      12:59 (נוכחית | קודמת) . . (+538). . א.א (שיחה | תרומות)
ח     12:51 (נוכחית | קודמת) . . (+1,532). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{להשלים|כל הסוגיה=כן}} {{מקורות|ערלה ג ט; קידושין א ט|קידושין לח ב-לט א||מאכלות אסורות י יא-י...")
ח    12:53  קטגוריה:קידושין לט.‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+120). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט תלמוד|קידושין לח:|קידושין לט:}} קטגוריה: מסכת קידושין")
ח    12:53  קטגוריה:קידושין לח:‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+120). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט תלמוד|קידושין לח.|קידושין לט.}} קטגוריה: מסכת קידושין")
ח    12:52  קטגוריה:ספיקות‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+39). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "קטגוריה: כל הנושאים")
ח    12:52  קטגוריה:חוץ לארץ‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+39). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "קטגוריה: כל הנושאים")

10 באוקטובר 2018

     12:39  מנין שנות ערלה‏‏ (8 שינויים | היסטוריה) . . (+5,677). . [א.א‏ (8×)]
      12:39 (נוכחית | קודמת) . . (+153). . א.א (שיחה | תרומות) (מחלוקת התנאים)
      12:31 (נוכחית | קודמת) . . (+72). . א.א (שיחה | תרומות)
      12:21 (נוכחית | קודמת) . . (+681). . א.א (שיחה | תרומות)
      12:17 (נוכחית | קודמת) . . (+1,691). . א.א (שיחה | תרומות)
      11:58 (נוכחית | קודמת) . . (+1,588). . א.א (שיחה | תרומות)
      11:23 (נוכחית | קודמת) . . (+663). . א.א (שיחה | תרומות)
      11:10 (נוכחית | קודמת) . . (+3). . א.א (שיחה | תרומות)
      11:05 (נוכחית | קודמת) . . (+826). . א.א (שיחה | תרומות)
ח    11:18  קטגוריה:הלכות ערלה‏‏ (2 שינויים | היסטוריה) . . (+38). . [א.א‏ (2×)]
      11:18 (נוכחית | קודמת) . . (+3). . א.א (שיחה | תרומות)
ח     11:18 (נוכחית | קודמת) . . (+35). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "קטגוריה: יורה דעה")
ח    11:17  קטגוריה:יורה דעה סימן רצד‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+145). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט שלחן ערוך|יורה דעה סימן רצה|יורה דעה סימן רצה}} קטגוריה: הלכות ערלה")
ח    11:16  קטגוריה:מעשר שני ונטע רבעי פרק ט‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+159). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט רמב"ם|מעשר שני ונטע רבעי פרק ח|מעשר שני ונטע רבעי פרק י}} קטגוריה: ספר זרעים")
ח    11:15  קטגוריה:ראש השנה י:‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+121). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט תלמוד|ראש השנה י.|ראש השנה יא.}} קטגוריה: מסכת ראש השנה")
ח    11:15  קטגוריה:ראש השנה י.‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+119). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט תלמוד|ראש השנה ט:|ראש השנה י:}} קטגוריה: מסכת ראש השנה")
ח    11:14  קטגוריה:ראש השנה ט:‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+119). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט תלמוד|ראש השנה ט.|ראש השנה י.}} קטגוריה: מסכת ראש השנה")

9 באוקטובר 2018

ח    17:17  מנין שנות ערלה‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+162). . א.א (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{להשלים|כל הסוגיה=כן}} {{מקורות||ראש השנה יב א-ב||נטע רבעי ט|יורה דעה רצד ד}} == מחלוקת התנאים ==")
     15:32  נחלקה התיומת‏‏ (2 שינויים | היסטוריה) . . (+940). . [א.א‏ (2×)]
      15:32 (נוכחית | קודמת) . . (+165). . א.א (שיחה | תרומות)
      11:28 (נוכחית | קודמת) . . (+775). . א.א (שיחה | תרומות)
     13:40  טיוטה:נחלקה התיומת‏ (הבדל | היסטוריה) . . (+473). . א.א (שיחה | תרומות)