הדפים עם מספר העריכות הגבוה ביותר

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. הקניית דבר שלא בא לעולם‎‏ (442 גרסאות)
 2. מתה מחמת מלאכה‎‏ (380 גרסאות)
 3. נותן טעם בר נותן טעם (דגים שעלו בקערה)‎‏ (283 גרסאות)
 4. דרכים שלא לעבור בבל יראה ובל ימצא‎‏ (232 גרסאות)
 5. ביטול איסור לכתחילה‎‏ (208 גרסאות)
 6. עמוד ראשי‎‏ (183 גרסאות)
 7. מיגו דהעזה‎‏ (163 גרסאות)
 8. הנטען על האישה‎‏ (154 גרסאות)
 9. התרת נדרים על מנהג‎‏ (149 גרסאות)
 10. חמץ שעבר עליו הפסח‎‏ (134 גרסאות)
 11. נאמנות האב על בנו לבכורה ולאיסורים (דין 'יכיר')‎‏ (133 גרסאות)
 12. חמץ נוקשה‎‏ (128 גרסאות)
 13. ברכה על תבשיל שיש בו מין דגן‎‏ (113 גרסאות)
 14. מלאכת בורר‎‏ (104 גרסאות)
 15. נטילת שכר עבור לימוד תורה‎‏ (93 גרסאות)
 16. יראו עינינו‎‏ (87 גרסאות)
 17. פת נכרי‎‏ (86 גרסאות)
 18. ברכת הדלקת נרות שבת‎‏ (86 גרסאות)
 19. סמיכת גאולה לתפילה‎‏ (85 גרסאות)
 20. ביטול חמץ‎‏ (84 גרסאות)
 21. ברכות התורה‎‏ (83 גרסאות)
 22. תחילת זמן קריאת שמע של ערבית‎‏ (79 גרסאות)
 23. חיוב הדלקת נר שבת‎‏ (79 גרסאות)
 24. ביעור חמץ שנמצא בתוך הפסח‎‏ (78 גרסאות)
 25. ברכת הגומל‎‏ (77 גרסאות)
 26. מעשה שבת‎‏ (74 גרסאות)
 27. נטילת ידיים בשנים‎‏ (74 גרסאות)
 28. סוף זמן קריאת שמע של ערבית‎‏ (73 גרסאות)
 29. שבועת החנווני על פנקסו‎‏ (70 גרסאות)
 30. גדר כתב‎‏ (69 גרסאות)
 31. שבירת כלים בשבת לצורך אכילה‎‏ (69 גרסאות)
 32. התקדשי לי במנה ונתן לה דינר‎‏ (68 גרסאות)
 33. נקובת הוושט‎‏ (66 גרסאות)
 34. זמן הדלקת נרות חנוכה‎‏ (66 גרסאות)
 35. קידושין בעד אחד‎‏ (64 גרסאות)
 36. מיגו מממון לממון‎‏ (63 גרסאות)
 37. מצות ספירת העומר והחייבים בה‎‏ (62 גרסאות)
 38. ברכת האורז והדוחן‎‏ (61 גרסאות)
 39. טעם כעיקר - דאורייתא או דרבנן‎‏ (59 גרסאות)
 40. דין ערלה באילן שנעקר וניטע שנית‎‏ (58 גרסאות)
 41. החזרת, הוספת והחלפת הכיסוי בשבת‎‏ (58 גרסאות)
 42. קריאה בשטרי הדיוטות בשבת‎‏ (57 גרסאות)
 43. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר‎‏ (56 גרסאות)
 44. לימוד תורה ונישואין‎‏ (54 גרסאות)
 45. בדין שתי מלאכות היוצאות מפעולה אחת‎‏ (53 גרסאות)
 46. תחילת זמן קריאת שמע של שחרית‎‏ (53 גרסאות)
 47. עיקר וטפל בברכות‎‏ (52 גרסאות)
 48. ברכות קריאת המגילה‎‏ (51 גרסאות)
 49. מצב הגוף בשעת קריאת שמע‎‏ (51 גרסאות)
 50. חובת הסיבה בליל הסדר‎‏ (51 גרסאות)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)