הדפים בעלי מספר העריכות הנמוך ביותר

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. פקיקת חלון ונעילת דלת בשבת‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 2. כבוש כמבושל‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 3. מידות המזבח‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 4. שיטת הרמב"ם בדין דבר שבמניין‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 5. מין דגן עיקר‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 6. מעבד‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 7. זמן שקיעת החמה ובין השמשות‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 8. מלאכה שאין צריך לגופה‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 9. משמרת תרומותי‎‏ (גרסה אחת)
 10. ברכת האורז‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 11. הליכה בחוקות הגויים‎‏ (גרסה אחת)
 12. מוליד‎‏ (גרסה אחת)
 13. מתוך שלא לשמה בא לשמה‎‏ (גרסה אחת)
 14. עליה להר הבית‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 15. ביעור חמץ שנמצא ביום טוב‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 16. חנ"נ‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 17. כל נדרי‎‏ (גרסה אחת)
 18. נקובת הושט‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 19. מצוות השבתת חמץ‎‏ (גרסה אחת)
 20. נשים בזימון‎‏ (גרסה אחת)
 21. ביצה‎‏ (גרסה אחת)
 22. יד שאינה מוכיחה בקידושין‎‏ (גרסה אחת)
 23. מותר השמן מן החנוכיה‎‏ (גרסה אחת)
 24. קידושין בפני עד אחד‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 25. איסורי שבת אינם מלאכה ביום טוב‎‏ (גרסה אחת)
 26. עשרה טפחים בנר חנוכה‎‏ (גרסה אחת)
 27. שבירת כלים בשבת‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 28. החזרת ציר בשבת‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 29. חזקת שלש שנים רצופות‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 30. לא חזרה שליחות אצל הבעל‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 31. דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 32. שריית פירות וירקות במים בשבת‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 33. טוחן‎‏ (גרסה אחת - דף הפניה)
 34. לא תנסו את ה'‎‏ (גרסה אחת)
 35. נט בר נט‎‏ (גרסה אחת)
 36. קריאת שמע שעל המטה‎‏ (2 גרסאות - דף הפניה)
 37. מוקצה מחמת איסור‎‏ (2 גרסאות)
 38. מלאכת דש‎‏ (2 גרסאות)
 39. שליח לדבר עבירה‎‏ (2 גרסאות)
 40. רשויות‎‏ (2 גרסאות)
 41. מחאה‎‏ (2 גרסאות)
 42. מלאכת מעמר‎‏ (2 גרסאות)
 43. אכילה או עיסוק במלאכה סמוך לזמן קריאת שמע‎‏ (2 גרסאות)
 44. קריאת המגילה קודם ימי הפורים‎‏ (3 גרסאות)
 45. דברים האסורים בשבת משום גזרה שמא יכתוב‎‏ (3 גרסאות)
 46. שינוי כספי צדקה‎‏ (3 גרסאות)
 47. נטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה‎‏ (3 גרסאות)
 48. הפקעת קידושין‎‏ (3 גרסאות)
 49. גוש באוויר וגוש צלי ורותח בכלי שני לשיטת הרמ"א‎‏ (3 גרסאות)
 50. דרישה אל המתים‎‏ (3 גרסאות)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)