דפים יתומים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הדפים הבאים אינם מקושרים מדפים אחרים בוויקיסוגיה ואינם מוכללים בהם.

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. איסורי שבת אינם מלאכה ביום טוב
 2. אמירה לגוי בשבת
 3. אמירה לישראל בשבת
 4. אפיית פת חלבית או בשרית
 5. בדין שתי מלאכות היוצאות מפעולה אחת
 6. ביצה
 7. בישול אחר בישול
 8. בישול בכלי ראשון ושני
 9. ברכת האירוסין
 10. ברכת הלבנה
 11. ברכת המזון לנשים
 12. ברכת המזון של שיכור
 13. גדרי הודאת בעל דין
 14. גויים בקיום מצוות
 15. גוש באוויר וגוש צלי ורותח בכלי שני לשיטת הרמ"א
 16. גידול בהמה דקה בארץ ישראל
 17. גלילת ספר התורה לפני הברכה שלפניה
 18. גרמא בשבת
 19. דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא במלאכות שבת
 20. דבר שנאסר במניין
 21. דין כאשר זמם לבן חלוצה
 22. דרישה אל המתים
 23. דרכים שלא לעבור בבל יראה ובל ימצא
 24. הוזלה תמורת הקדמת מעות
 25. היחס בין ריבית וגזל
 26. היסח הדעת בתפלין
 27. הכורת אילן חבירו או אוכל פירות שדהו בטענה שמכרם לו
 28. הכל מעלין לירושלים
 29. הכנה מקדש לחול
 30. הליכה בחוקות הגויים
 31. המחזיק בקרקע בטענה שקנאה מבלי שבירר בעלות המוכר (לאו קא מודית)
 32. המקדש במלווה
 33. הפסקה באמצע תפילה שמונה עשרה
 34. הפסקה מלימוד לצורך עשיית מצוה
 35. הרהור עבירה
 36. הריסת בית כנסת
 37. השבת אבדה לספק ישראל
 38. התרת נדרים על מנהג
 39. זמן בגט
 40. זקן ואינה לפי כבודו
 41. זריזין מקדימין למצוות
 42. חדש
 43. חובת המתנה בין אכילת בשר לחלב ובין חלב לבשר
 44. חי נושא את עצמו
 45. חיוב מזוזה שאין בו ארבע אמות בשווה
 46. חמץ של ישראל אצל גוי ושל גוי אצל ישראל
 47. חפיפה קודם טבילה
 48. טוען וחוזר וטוען
 49. טלטול מחתה באפרה
 50. טלטול שברי כלים בשבת

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)