יש לנו בקשה:

אנחנו לא עושים את זה הרבה. למען האמת אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל. אבל יש מספר ימים בשנה שאנחנו מציבים את המודעה הזו ומזמינים אותך לתרום.

אם כל מי שרואה את המודעה הזו יתרום תרומה חד-פעמית, אנחנו נוכל להחזיק מעמד לפחות שנה שלמה.
זה לא כל כך משנה הסכום שבאפשרותך לתת, כמו שחשובה עצם ההשתתפות שלך.


ארבעת כוסות ליל הסדר לנשים

מתוך ויקיסוגיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ארבעת כוסות ליל הסדר לנשים

איתא בגמרא בפסחים (קח, ב): "אמר ר' יהושע בן לוי אף נשים חייבות בארבע כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס",

ויש לתמוה, ממקום אחר (כתובות סה, א) משמע שאל-לאשה לשתות יין שמא תבוא לידי מעשים מגונים: "תנא: כוס אחד יפה לאשה, שנים, ניוול הוא, שלשה, תובעת בפה, ארבעה, אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת".

אך מהמשך הגמרא שם נמצא שאינה קושיא: "אמר רבא, לא שנו אלא שאין בעלה עמה, אבל בעלה עמה לית לן בה ". ועוד, כתוב בקהלת (פרק ח, ה): "שומר מצוה לא ידע דבר רע" וכן איתא בש"ס מספר פעמים בענין שלוחי מצוה: "שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן", ומובטח לה שלא תתגנה.